POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Terminy składania wniosków o stypendia:

  • Wnioski o stypendium rektora będą przyjmowane w terminie od 1.10.2019 r.  do 11.10.2019 r.
  • Wnioski o stypendium socjalne  będą przyjmowane w terminie od 1.07.2019 r.  do 30.09.2019 r.
  • Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych  będą przyjmowane w terminie od 1.07.2019 r.  do 30.09.2019 r.

 Niedotrzymanie terminu składania wniosku może skutkować odmową przyznania stypendium z powodu braku środków.

Miejsce składania wniosków o stypendia:  

DOS Pomoc materialna dla studentów  p. 117/118M Pl. Polski ¾.

Dokumenty można wysłać  na adres ASP we Akademii Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław.

UWAGA!    W roku akad. 2019/2020 będzie obowiązywał nowy regulamin świadczeń dla studentów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

 WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE UCZELNI -  STUDENCI I SPRAWY STUDENCKIE


informacje zamieściła:

M. Szumiejko DOS