Żywy Pomnik ARENA

Żywy Pomnik ARENA

akcja w przestrzeni miejskiej malowanie drzewa – rzeźby plenerowej Jerzego Beresia


Żywy Pomnik ARENA
akcja w przestrzeni miejskiej
malowanie drzewa – rzeźby plenerowej Jerzego Beresia

Wrocław | Wyspa Piasek
11.04.2019, godz. 12.00

koordynacja akcji: Galeria Entropia | Wrocław
współpraca: Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia | Kraków
_____________

,,W momencie, gdy młode drzewa będą dostawać liście, korzenie martwego należy pomalować na zielono. Czynność tą należy powtarzać corocznie wiosną".

Jerzy Bereś

Idea akcji jest prosta: spotykamy się przy Żywym Pomniku ARENA na Wyspie Piasek, by kontynuować tradycję wypełniania testamentu Jerzego Beresia. Jego intencją było coroczne malarskie odświeżanie rzeźby zgodne z cyklem przyrody.
Drzewa właśnie wypuszczają liście – najwyższy czas…

W tym roku na prośbę Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia będącej spadkobiercą spuścizny artystycznej autora, opieki nad akcją podjęła się Galeria Entropia.

Akcja odbędzie się z udziałem pedagogów Katedry Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy wraz ze studentami realizowali ten projekt w latach ubiegłych. Do udziału w akcji zapraszamy także przedstawicieli środowiska artystycznego, którzy byli zaangażowani w realizację i dalsze losy projektów artystycznych słynnego „SYMPOZJUM PLASTYCZNEGO WROCŁAW’70”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Żywy Pomnik „ARENA” w obecnym kształcie stoi na Wyspie Piasek od roku 2010. Jego projekt był jednym z 72 dzieł-koncepcji przeznaczonych dla przestrzeni miejskiej, które powstały z okazji słynnego „SYMPOZJUM PLASTYCZNEGO WROCŁAW’70”. Było ono szerokim, ogólnopolskim przeglądem awangardowych postaw artystycznych, w którym wzięło udział 39 czołowych polskich artystów. Z przedstawionych projektów zrealizowano wtedy dwa: efemeryczną Kompozycję Pionową Nieograniczoną autorstwa Henryka Stażewskiego i częściowo Żywy Pomnik ARENA, który od momentu pierwszej realizacji (1972) przechodził rozmaite koleje losu. Dopiero po 40 latach od Sympozjum’70 koncepcja Żywego Pomnika została zrealizowana w całości. Na odsłonięciu/otwarciu ARENY zdążył być obecny był Autor.

Innym dziełem z Sympozjum’70 zrealizowanym we Wrocławiu jest rzeźba wg projektu Tadeusza Kantora – „Krzesło”. Tak się składa, że Galeria Entropia mieści się pod numerem 4 przy ulicy, na końcu której stoi ta monumentalna realizacja. Lokalizacja zobowiązuje :- )
_____________

www.entropia.art.pl

materiały promocyjne:

https://www.facebook.com/events/2018699165099872/

zamieścił: Tomasz Niedziółka