OP_FAME, czyli cykl edukacyjny dla artystów w OP ENHEIM we Wrocławiu!

OP_FAME, czyli cykl edukacyjny dla artystów w OP ENHEIM we Wrocławiu!

Ruszyły zapisy!

OP_FAME to cykl konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych skierowanych do artystów sztuk wizualnych i kuratorów, którzy chcieliby dowiedzieć się z czym wiąże się zawodowa praca w sektorze kultury i sztuki, a dodatkowo poszerzyć wiedzę z zakresu rynku sztuki, rezydencji artystycznych i współpracy na linii artysta-galeria. Już 16 marca przewidziane są pierwsze wydarzenia.

OP_FAME, w rozwinięciu OP_Future Art Market Education, to przygotowany przez OP ENHEIM cykl warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych i dyskusji, w których udział wezmą liczni specjaliści z obszaru sztuk wizualnych. Projekt ten ma charakter edukacyjny i powstał aby umożliwić twórcom większy dostęp do wiedzy z zakresu: mobilności międzynarodowej, aktywności zawodowej środowiska artystycznego, poznania modeli pracy z galerią, organizacji, planowania i zawodu artysty.

- OP_FAME jest projektem bazującym na wymianie wiedzy i doświadczeń w celu podnoszenia kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w działalność w obszarze sztuki i rynku sztuki współczesnej. - mówi Kama Wróbel, dyrektor programowa OP ENHEIM - Formuła  opierająca się na warsztatach, gdzie wiedza jest na bieżąco aktualizowana, a doświadczenie podlega ciągłej konfrontacji ze zmianami na rynku sztuki, co daje możliwość prowadzenia nowoczesnej edukacji. Program specjalistycznych warsztatów skierowany został do artystów oraz kuratorów. Networking grupy artystów i przyszłych kuratorów oraz galerzystów we wspólnym projekcie podnosi skuteczność efektów projektu i będzie mieć znaczenie dla rozwoju lokalnego i ponadlokalnego rynku sztuki. Szczególnie, że w OP ENHEIM uczestnicy będą mieli szansę spotkać się i osobiście porozmawiać z  doświadczonymi ekspertami takimi jaki: m.in. Asia Żak Persons z berlińskiej galerii Żak-Branicka, Marta Kołakowska z warszawskiej Galerii Leto, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka z Centrum Sztuki WRO, krytyk i kurator Stach Szabłowski czy Andrea Hilger, Mátyás Dunajcsik z drezdeńskiego biennale - OSTRALE.

Przygotowane warsztaty staną się nie tylko okazją do bezpośredniego, otwartego kontaktu z ekspertami i praktykami danej dziedziny, ale poszerzą także kompetencje uczestników, ich praktyczne umiejętności i będą okazją rozprawienia się z mitami i powielanymi stereotypami.  Program wydarzeń jest całoroczny, ale podzielony został na dwa główne bloki - pierwszy z nich obejmie wydarzenia w dniach 16, 17 i 30 marca 2019, a drugi zaplanowana został na jesień 2019 roku. W międzyczasie, w okresie od kwietnia do września odbędą się także wizyty studyjne, w ramach których wybrani uczestnicy warsztatów i konferencji odwiedzą Berlin, Drezno, Warszawę i Wrocław.. Marcowa część projektu poświęcona będzie zagadnieniom związanym z mobilnością w sztuce oraz sposobom promocji i reprezentacji galeryjnej.

Pełny program oraz więcej informacji: www.openheim.org
Opis warsztatów: LINK
Wydarzenie na FB
Część 1 → LINK    Część 2 → LINK


zamieściła AZG