STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O KONTYNUOWANIE WYPŁATY STYPENDIUM NA SEMESTR LETNI ROK AKAD. 2018/2019

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O KONTYNUOWANIE WYPŁATY STYPENDIUM  NA SEMESTR LETNI ROK AKAD. 2018/2019

Studenci składają druki znajdujące się na stronie www.asp, w zakładce "Studenci i sprawy studenckie"

  • WNIOSEK  O KONTYNUACJĘ WYPŁATY STYPENDIUM SOCJALNEGO

na semestr letni   rok  akad. 2018 / 2019, na podstawie wniosku złożonego w poprzednim semestrze tego samego roku akademickiego.

  • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

na semestr letni *  rok akademicki 2018 2019

 WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 20.02.br DOS Pomoc Materialna dla Studentów p. 117/118 M

Wnioski proszę drukować dwustronnie


Studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, mogą złożyć wnioski w dowolnym terminie zgodnie z zasadami określonymi w Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu.


info zamieścił

M. Szumiejko DOS