Przegląd egzaminacyjny - interdyscyplinarne studia II stopnia prowadzone w języku angielskim

Przegląd egzaminacyjny - interdyscyplinarne studia II stopnia prowadzone w języku angielskim

28 stycznia 2019 r. odbył się pierwszy przegląd egzaminacyjny studentów I roku interdyscyplinarnych studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim.

Dwunastu studentów z różnych stron świata zaprezentowało powstałe w semestrze zimowym prace. Wykładowcy mieli okazję przyjrzeć się pomysłom i projektom realizowanym w pracowniach wybranych spośród oferty wszystkich wydziałów ASP.

 Dziękujemy za pierwszy wspólny semestr i życzymy powodzenia!

Studia są wdrażane w ramach projektu „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.


zdjęcia: Maja Wolińska

zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »