Cała Biała - wystawa szkła

Cała Biała - wystawa szkła

Wernisaż odbędzie się w Manufakturze Szkła / PuckGlas w Pucku 02.02.2019.

Biel jest absolutną dematerializacją przestrzeni, ta niematerialność bieli ujawnia się również w przezroczystości, aby biel mogła zaistnieć musi pojawić się jej antyteza / Czerń jako zaprzeczenie bieli-pustki jest absolutną materializacją nie-przestrzeni: nie ma nic, co mogłoby się zbliżyć bardziej do nie-przestrzeni niż czerń, pełnia o maksymalnej gęstości. Przestrzeń wewnętrzna rzeczy jest czarna. Zewnętrze odbija światło, biel - odbija światło. Czerń to nieobecność absolutna, biel - obecność, czerń to brak światła, biel - jego pełnia. / Symbolika bieli jest powszechna w większości kultur, jest odniesieniem do czystości duszy, ciała i umysłu – swoistej nieskazitelności i doskonałości. Biel jest uniwersalnym i wyabstrahowanym kolorem, obrazuje również pomysł, myśl, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Jest najjaśniejszym kolorem w spektrum barw. Izaak Newton dokonał odkrycia, iż tylko białe światło dzieli się na swoje kolory składowe i odwrotnie, bo gdy połączymy barwy utworzone przez pryzmat i przepuścimy je przez kolejny, otrzymamy wiązkę białą. Biel jest barwą niekolorową, podobnie jak jej odpowiednik – czerń. Zajmuje szczególną pozycję wśród wszystkich barw; biel jest bliska absolutu, początku, jak i końca.
Agnieszka Leśniak Banasiak z inspiracji: L. Marin, O przedstawieniu,  seria: Eseje o sztuce, Wydawnictwo: Słowo/ obraz terytoria Gdańsk 2011; 
 
autorzy:
Prof. Małgorzata Dajewska, Prof. Kazimierz Pawlak, Prof. Barbara Zworska Raziuk,
Prof. nadzw. Wojciech Peszko, Prof. Nadzw. Beata Mak Sobota, Prof. Nadzw. Ryszard Więckowski, Prof. Nadzw. Stanisław Sobota, dr  hab. Mariusz łabiński, dr Dagmara Bielecka, dr Agnieszka Leśniak- Banasiak, dr  Antonina Joszczuk Brzozowska, dr Marzena Krzemińska Baluch, mgr Beata Damian Speruda, mgr Kalina Bańka, mgr Agnieszka Bar, mgr Justyna Żak, mgr Magdalena Wodarczyk, mgr Anna Józefowska.
W wystawie gościnnie prezentują swoje prace doktoranci :  mgr Aleksandra Kujawska, 
mgr Jagoda Nowak, mgr Adam Włodarczyk

Serdecznie zapraszamy!!

info A.Leśniak

zamieściła: A.Leśniak

Galeria:

Więcej »