Małgorzata Kazimierczak ’’Labirynt idei ZDARZEŃ’’

Małgorzata Kazimierczak ’’Labirynt idei ZDARZEŃ’’

Wernisaż wystawy już w piątek 25 stycznia w Galerii Sztuki w Legnicy.

Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza

Wernisaż wystawy: 25.01.2019 r.(piątek), godz.: 18:30

Miejsce: Galeria Sztuki w Legnicy, pl. Katedralny 1

Kurator wystawy: Andrzej Saj

Wystawa czynna od 10.01.2019 do 23.02.2019 r.

Idea zdarzeń to twórcza koncepcja Małgorzaty Kazimierczak podkreślająca procesualny i intermedialny charakter przestrzeni instalacyjnych, które tworzy. Są to przestrzenie wypełnione zmiennymi obrazami projekcji filmowych, dźwiękiem, interaktywnymi obiektami i działaniami twórczymi otwartymi na widza. Na wystawie znajdują się najnowsze projekty autorki  jak i realizacje wcześniejsze.

Przestrzenie samodefiniujące się, jak określił je kiedyś Marek Śnieciński, to przestrzenie samookreślające własną istotę, dialogujące i otwarte na relacje z odbiorcą.
Przestrzeń dialogująca jest twórczą koncepcją przestrzeni wchodzącej w empiryczną i intelektualną relację z widzem. Jest to przestrzeń wypełniona słownymi przekazami, nawiązująca za pomocą idei korelację, wymianę i łączność z widzem na wielu płaszczyznach. W przestrzeniach instalacyjnych Małgorzaty Kazimierczak odbywają się audio-wizualne procesy zdarzeń. Odbiorca nie ogląda przestrzeni wyłącznie z zewnątrz, lecz jej doświadcza, wchodzi do wewnątrz i staje się z nią na chwilę całością.

Według słów samej artystki, sztuka jest nieustającym procesem, próbą poznawania, kształtowania i wyrażania procesów wewnętrznych poszukiwań w zderzeniu z potocznością, kulturowością oraz strategią społeczną. Jest to proces otwarty, ciągły, charakteryzujący się przenikaniem wielu płaszczyzn, dopełniający się. Proces „w trakcie”, w ciągłym ruchu, gdzie doświadczenia, przeniesione z jednego obszaru życia i tworzenia na inny, uzupełniając się powodują zaczyn do następnych poszukiwań. Procesowi temu towarzyszy pojawienie się stałych elementów: znaków własnych. Owe znaki przybierają nowe kształty, formę i znaczenie wchodząc drogą poszukiwań i eksperymentów w różne media. Umożliwia to pokazanie jednego zagadnienia z wielu stron, w sposób dynamiczny, wielopostaciowy, różnorodny. Jest to dążenie do procesu otwartego, nieograniczonego, rozwijającego się w czasie…

-----------------------------------------

Nowy rok w Galerii Sztuki w Legnicy rozpoczyna nietypowa ekspozycja o enigmatycznym tytule Labirynt idei zdarzeń. Nawiązuje on do charakteru przestrzeni i wystawy, która jest jednym z efektów wieloletnich działań artystycznych i badawczych Małgorzaty Kazimierczak. Autorka zaprasza nas do specjalnie skonstruowanego labiryntu, jednocześnie za drogowskaz dając pewną narrację – czarne i białe ciągi zapisów, słów, zlepków zdań i powtarzających się sformułowań. Podążając za słowami, a także wgłębiając się w czekające „na końcu drogi” instalacje video art, sami stajemy się częścią procesu, nadanej sytuacji artystycznej. Tym samym wkraczamy – zarówno w sensie fizycznym, jak i mentalnym – w świat emocji i przemyśleń artystki.

Półmrok, w którym oglądamy wystawę, epatujące siłą powtórzeń teksty, kakofonia dźwięków pochodzących z projekcji i kolejne stopnie, poziomy czy etapy do przejścia których jesteśmy prowokowani – wszystko to nadaje pozór odrealnienia, a z drugiej strony zaprasza odbiorcę do przeżywania, doświadczenia przestrzeni intermedialnej wszystkimi zmysłami. To symboliczna droga, którą można przejść w może 5 a może 40 minut, ale też niepowtarzalny proces, w którym można stać się jednym z mediów tej interaktywnej ekspozycji. / Justyna Teodorczyk Dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy /

Małgorzata Kazimierczak ukończyła studia na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1995 r. Obecnie po uzyskaniu tytułu doktora sztuki  pracuje na stanowisku adiunkta na macierzystej uczelni w pracowni Intermediów i Fotografii  w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. 
Artystka od lat pracuje w sferze intermedialnej, obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance, video art. Tworzy projekty wielowarstwowe o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem filmu, światła, dźwięku, słów, znaczeń. Uprawia sztukę łącząc wiele dziedzin mediów i doświadczeń. Często tworzy projekty otwarte, rozłożone w czasie, procesualne, oparte na spotkaniach, działaniu, relacjach, kontakcie, konstruowane na wielu płaszczyznach.  
Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki: ,,AVE Audio Visueel Experimenteel festival’’ Holandia. ,,Media Sheffield Show” W. Brytania, Wystawa indywidualna Galery E.W Creteil Paris Francja i inne. Otrzymała nagrodę jury na wystawie ,,Inne Media’’ BWA Wrocław. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy, oraz z Galerią Entropia. Należy do nieformalnej grupy artystek realizujących cykle wystaw. W latach 1997-2002 pracowała jako wykładowca we Wrocławskich Szkołach Fotografii; Studium Fotografii PHO-BOS, Wyższa Szkoła Fotografii AFA prowadząc Pracownie Dyplomową Fotografii Artystycznej (promotor dyplomów), Pracownie Plastyczną Instalacji i Obiektu, Pracownie Multimediów i Filmu. Współpracowała z Towarzystwem Kultury Czynnej realizując projekty z dziedziny edukacji i sztuki. Prowadziła warsztaty z młodzieżą wykluczoną w ośrodkach terapeutycznych, Domach Dziecka, oraz z młodzieżą niepełnosprawną współpracując z Fundacją Handicap. Prowadzi warsztaty artystyczne w kraju i za granicą. Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej, poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze poszukującym Wrocławskiej Grupie Działań Teatralnych. Jest animatorką życia artystycznego jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej na Festiwalu Podwodny Wrocław / 11 edycji od 2008 r./ ,,Sztuka Intermedialna, …pomiędzy… percepcją a kontekstem’’, ''Fala/e sztuki'', ''Pomiędzy nadawcą a odbiorcą'','' Rewitalizacja umysłu/ów'', ''Czy twój umysł nie jest manipulowany?'' i inne..  Jej dotychczasowy dorobek artystyczny został uhonorowany wytypowaniem instalacji przestrzennej audio-wizualnej pt ,,Inkubator Utopii’’ do reprezentacyjnej kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jej filmy zakupione zostały do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia. 


zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »