ASP Wrocław z wizytą studyjną w firmie SKLEJKA-EKO S.A.

ASP Wrocław z wizytą studyjną w firmie SKLEJKA-EKO S.A.

We wtorek, 6 listopada, dwunastoosobowa delegacja z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu odwiedziła Ostrów Wielkopolski.

Celem była wizyta studyjna w siedzibie i zakładzie produkcyjnym firmy SKLEJKA-EKO S.A. Było to spotkanie inicjujące współpracę naszej Uczelni z tą renomowaną firmą z branży drzewnej.

SKLEJKA-EKO S.A. to firma produkcyjno-handlowa ze stuletnią tradycją, obecnie zatrudniająca trzystu specjalistów z dziedziny drewna. Wysokiej jakości sklejka firmy służy potrzebom branży meblowej, samochodowej, kolejowej czy budowlanej. Połowa produkcji SKLEJKI-EKO S.A. trafia na rynki Europy Zachodniej i Skandynawii.

Z Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych w wizycie studyjnej w firmie udział wzięli: Magdalena Proniewska-Grzybowska (kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych) oraz studenci/studentki: Daria Kowalewska (III rok, IV Pracownia Rzeźby), Marcin Forysiewicz (V rok, I Pracownia Rzeźby) i Kacper Atłasik (III rok, V Pracownia Rzeźby).

Z Katedry Technik Rzeźbiarskich w delegacji wziął udział Andrzej Kosowski (Pracownia Drewna).

Katedrę Wzornictwa reprezentowali: Piotr Jędrzejewski (kierownik Katedry Wzornictwa), Ada Brożyna (Pracownia Projektowania Kinetycznego), Konrad Bobrzecki (doktorant w Pracowni Projektowania Kinetycznego) oraz studentki IV roku z tejże Pracowni: Sara Boś, Marianna Witkowska i Matylda Gacek.

W wizycie w siedzibie i zakładzie produkcyjnym firmy SKLEJKA-EKO S.A. z ramienia ASP Wrocław uczestniczył także Jakub Żuchowski (Specjalista ds. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych).

Prezentacji firmy, jej sukcesów i wyzwań na przyszłość, a także jej dotychczasowych doświadczeń we współpracy ze szkolnictwem wyższym dokonał Jacek Kaszyński (Prezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny firmy). Możliwości stażowe dla studentów ASP Wrocław w firmie SKLEJKA-EKO S.A. przedstawiła Danuta Prusiewicz (kierownik Działu Kadr).

Po tych prezentacjach delegacja wrocławskiej ASP odwiedziła zakład produkcyjny, pod przewodnictwem Błażeja Kidonia (Kierownika Działu Technologii i Kontroli Jakości) i Krystiana Smolarka (konstruktora). Studenci i pracownicy dydaktyczno-naukowi ASP Wrocław mieli możliwość zapoznania się z tematyką produkcji sklejki i projektowania na jej bazie od A do Z. Na zakończenie wizyty nastąpiła prezentacja możliwości Katedry Wzornictwa ASP Wrocław przez Piotra Jędrzejewskiego, jej kierownika. Odbyła się także dyskusja pomiędzy obiema stronami spotkania w Ostrowie Wielkopolskim na temat m.in. upraktycznienia kształcenia, zacieśnienia współpracy pomiędzy szkolnictwem średnim i wyższym a przedsiębiorcami, pozyskiwania nowych rynków i klientów oraz wyzwań stojących przed współczesnym projektantem w kontekście współpracy z biznesem.

Rewizyta przedstawicieli SKLEJKI-EKO S.A. w murach naszej Uczelni nastąpi w listopadzie lub grudniu, wstępnie zaplanowano także podpisanie umowy o współpracy (obejmującej np. staże dla studentów i studentek ASP Wrocław, konkursy, zadania semestralne, czy udział wrocławskich projektantów i artystów w specjalistycznej platformie, którą planuje zainicjować ostrowska firma).


Tekst i zdjęcia: Jakub Żuchowski

zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »