STUDENCI PRACOWNI KOŁA GARNCARSKIEGO KATEDRY CERAMIKI NA PLENERZE ORAZ WYSTAWACH NA LITWIE.

STUDENCI PRACOWNI KOŁA GARNCARSKIEGO KATEDRY CERAMIKI NA PLENERZE ORAZ WYSTAWACH NA LITWIE.

W ostatnich miesiącach zintensyfikowały się kontakty pomiędzy wrocławską ASP a artystami litewskimi i uczelnią wileńską.

Katarzyna Koczyńska-Kielan , prof. ASP we Wrocławiu została zaproszona wraz z grupą studentów prowadzonej przez siebie pracowni do udziału w czerwcu br.( w terminie 17-30.06.2018)  w sympozjum ceramicznym  Kopa Oro - CERAMIC / ART AND EDUCATION w  Smyltine na Mierzei Kurońskiej na  Litwie w ramach międzynarodowego projektu artystycznego Stowarzyszenia KVADRATAS .

W projekcie wzięło udział 3 partnerów zagranicznych:

 1.Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie / Litwa –  Tomas J. Daunora, Director of Ceramics Creative Center, organizator wraz z grupą studentów

2. Düsseldorf Art Academy / Niemcy – nauczyciel zawodu Claudia Schmacke, asystentka Naomi Akimoto  z 5 studentów 

3. Akademia Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu – dr hab. Katarzyna Koczynska-Kielan z  5 studentów : Żaneta Kowalewska  – II rok st.lic. , Symonida Modras  - Bartoń – II rok st .lic., Sandra Langkafel – II rok st. lic., Karolina Gardzielewicz  -  I rok st.mgr, Marta Pazdur  -  I rok st.mgr

W ramach pobytu został zrealizowany program przygotowany przez organizatorów:

Realizacja prac w materiale ceramicznym i wypał raku ( nauka dostosowania gliny do wypału raku materiałami dostępnymi w naturze; schudzanie piaskiem, trawą, igliwiem, tłuczonymi muszelkami). Prezentacja techniki malowania naszkliwnego na porcelanie oraz realizacja przez studentów malarstwa na płaszczyźnie ( kompozycja w kole, wypał w piecu elektrycznym). Realizacjom towarzyszyły konsultacje z dydaktykami. Wymiana doświadczeń w zakresie technik ceramicznych odbywała się w trakcie paneli dyskusyjnych i prezentacji multimedialnych przeprowadzonych przez prowadzących grupy - zapoznanie ze specyfiką specjalności ceramika w danej uczelni, dorobek dydaktyczny, efekty nauczania, informacje na temat struktury i zasad funkcjonowania uczelni  oraz prezentacji wszystkich poszczególnych studentów – uczestników.

Podliczeniem projektu była wystawa zrealizowanych obiektów oraz prac  Side Specyfik dedykowanych malowniczemu krajobrazowi nadmorskiego lasu, w którym mieliśmy przyjemność mieszkać.

Drugą odsłoną nawiązanych kontaktów jest trwająca właśnie  ( 1.01.-28.10.2018 )

wystawa prowadzonej przez Katarzynę Koczyńska-Kielan, prof. ASP Pracowni Koła Garncarskiego

w przeszklonym czterometrowym kubiku VDA/Outdoors Expo na ul. Maironio przed budynkiem głównym akademii Wileńskiej oraz galerią akademii Tytanikus.

Została ona zaaranżowana na zaproszenie Kvadratas Group of Cultural Initiatives oraz Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.

Na ekspozycji zostały zaprezentowane prace studenckie Agaty Marcinkowskej,  Justyny Filar, Ewy Sobczak, Anna Kozior, Patrycji Śliwińskej oraz  Dominiki Kulczyńskej.

Kuratorem wystawy jest Katarzyna Koczyńska-Kielan.


zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »