Wykłady wybitnych archeologów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Wykłady  wybitnych archeologów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zapraszamy 10 października 2018 o godz. 12.00.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

zaprasza na otwarte wykłady naukowe,

w ramach programu Visiting Professors,

finansowane ze środków Gminy Wrocław z funduszu Scientiae Wratislavienses

Sala Konferencyjna, Stara Plebania, Ossolineum (pl. Nankiera 17)

10 października 2018  (środa)

W starożytności monety były podstawową formą "środków masowego przekazu" i stanowiły medium komunikacji władzy miejskich, dynastycznych lub religijnych. Wizerunki monetarne rzucają światło na społeczności, którym służyły. Jednocześnie znaleziska monet są świadectwem ich obiegu na danym terenie i wydarzeń historycznych, a same monety – zmieniających się wpływów kulturowych. Dwa wykłady w ramach Visting Professors, będą okazją do zapoznania się z bogatą symboliką dawnych monet i odkrytymi ostatnio skarbami.

godz. 12:00


dr HAIM GITLER

Iconographic Fusion in the Late Persian and Early Hellenistic Periods in Palestine

- Some Chronological Aspects

Przenikanie się ikonografii późnego okresu panowania perskiego i wczesnego okresu hellenistycznego w Palestynie – wybrane aspekty chronologiczne

Rodzime mennictwo Palestyny można podzielić na cztery główne strefy geograficzne: Filistia poczynając od lat 450-440 przed Chr., a następnie w IV w. przed Chr. Juda, Samaria i Edom. Wykład będzie dotyczył monet filistyńskich. Wyobrażenia na tych monetach miały bogaty, lokalny, społeczno-polityczny program wizualny. Monety stanowiły trwałe i bezpośrednie formy komunikacji i odzwierciedlały ówczesne mody, obce wpływy (greckie, anatolijskie, fenickie, perskie, egipskie), wydarzenia historyczne. Obowiązujące teorie dotyczące datowania emisji monet filistyńskich i chronologii ich obiegu na terenie Palestyny zostaną poddane krytyce na podstawie kontekstu archeologicznego i składu czterech różnych skarbów monet, zarówno publikowanych, jak i nieznanych dotąd w literaturze.

godz. 13:30


dr MARCUS PETER

The use of Roman coinage in the light of new hoards

Użytkowanie monet rzymskich w świetle nowo odkrytych skarbów monet

Dwa duże skarby monet rzymskich zostały odkryte w Szwajcarii w kolejnych latach 2014 I 2015. Każdy z nich zawierał ponad cztery tysiące monet i oba zostały ukryte w końcu III w. po Chr. Choć podobne skarby odkrywane wcześniej były (i wciąż są) interpretowane jako świadectwo najazdów barbarzyńskich lub innych, równie dramatycznych wydarzeń, skład nowych znalezisk sugeruje inne wytłumaczenie.

Prowadzenie: dr Adam Degler, Ossolineum

Wykłady odbędą się w języku angielskim.

Galeria:

Więcej »