Szkło podyplomowe - FINISAŻ

Szkło podyplomowe - FINISAŻ

Zapraszamy do Galerii za Szybą na finisaż wystawy prac absolwentek Studium podyplomowego Dyscypliny plastyczne w architekturze Pani Katarzyny Pyki, Pani Anety Głowackiej i Pani Beaty Bartosiak z Pracowni Witrażu dr hab. Ryszarda Więckowskiego prof. ASP

finisaż wystawy 27.10, godz. 17.00

Galeria za Szybą Plac Polski 3/4

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Pyka Katarzyna

Głowacka Aneta

Bartosiak Beata

Grafika, rysunek, edukacja artystyczna – choć każda z nas kończyła nieco odmienny kierunek studiów magisterskich połączyła nas jedna pasja, która rozpoczęła się w momencie podjęcia studiów podyplomowych Dyscypliny Plastyczne w Architekturze na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. W różnym czasie, ale w jednym miejscu... Trafiłyśmy do pracowni mistrza – prof. Ryszarda Więckowskiego, dla którego szkło nie stanowi żadnych tajemnic. W tym niesamowitym czasie studiów podyplomowych, w prowadzonej przez niego pracowni Witrażu i Szkła w Architekturze, pokazał nam, jak piękną, choć wymagającą materią artystyczną jest szkło. Wiele rozmów i godzin pracy sprawiły, że mogłyśmy ją poznać. I jak mówił nam Profesor w trakcie studiów: szkło może stać się niemal wszystkim – malarstwem, grafiką, rysunkiem... wszystko zależy od naszej kreatywności. Dlatego materia szkła stała się dla nas podstawowym medium twórczości artystycznej, zmagamy się z nią, budujemy z niej obrazy, obiekty, poruszamy różne problemy artystyczne, ale właśnie poprzez materię szkła próbujemy pokazać nasze spojrzenie na świat i na nas same. Dziękujemy! 

Pyka Katarzyna U kończyła studia z wy różnieniem w 2000 r. w Instytucie Sztuki Uniwersy tetu Śląskiego w Kat owicach, realizując dyplom z grafiki artystycznej oraz aneks z rysunku. W 2002 r. ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu realizując pracę dyplomową z zakresu witrażu w pracowni prof. Ryszarda Więckowskiego. Pracę rozpoczęła w 1998 r., ucząc w szkole średniej rysunku, malarstwa i ceramiki. Od 2002 r. pracuje w macierzystej uczelni, w Zakładzie Rysunku Instytutu Sztuki, gdzie prowadzi pracownię rysunku i witrażu. W 2006 r. zrealizowała doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. W 2007 r. uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2013 r. Zajmuje się szkłem, grafiką oraz rysunkiem. Swoje prace prezentowała na dwudziestu indywidualnych wystawach oraz na ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Bartosiak Beata studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa w zakresie Dyscypliny Plastyczne w Architekturze, specjalizacja kierunkowa – pracownia Witrażu. Wyróżnioną pracę dyplomową zrealizowała pod kierunkiem prof. Ryszarda Więckowskiego. Obecnie prowadzi zajęcia artystyczne w szkole podstawowej w Bełchatowie. Zajmuje się grafiką oraz szkłem. Swoje prace prezentowała na trzech wystawach indywidualnych i siedmiu zbiorowych w kraju i zagranicą. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Edukacji Wizualnej. Dyplom zrealizowała w 2006 r. w Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem prof. Tomasza Chojnackiego. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Nauczanie techniki w szkole w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. W 2017 r. ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa w zakresie Dyscypliny Plastyczne w Architekturze, specjalizacja kierunkowa – pracownia Witrażu. Wyróżnioną pracę dyplomową zrealizowała pod kierunkiem prof. Ryszarda Więckowskiego. Obecnie prowadzi zajęcia artystyczne w szkole podstawowej w Bełchatowie. Zajmuje się grafiką oraz szkłem. Swoje prace prezentowała na trzech wystawach indywidualnych i siedmiu zbiorowych w kraju i zagranicą.

Głowacka Aneta Absolwentka Wydziału Artystycznego, Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom uzyskała w 2014 r. na specjalizacji Multimedia, fotografia i rysunek, a pracę dyplomową wykonała w technice rysunku i witrażu pod opieką dr hab. Katarzyny Pyka. W 2013 rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Dyscypliny Plastyczne w Architekturze, (specjalizacja witraż) na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prace dyplomową zrealizowała pod opieką prof. Ryszarda Więckowskiego, którą obroniła z wyróżnieniem w 2016 roku. Od 2012 organizuje i prowadzi warsztaty w technikach witrażowych w Polsce i zagranicą, m.in. dla Stowarzyszenia Kobiece Centrum Twórczości w Pawłowicach oraz dla studentów Faculty of Fine Arts of the Lisbon i University of Sciences and Technology of the Nova University w Lizbonie. W 2017 r. założyła pracownię witrażu w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, gdzie prowadzi zajęcia dla młodzieży i dorosłych, a od 2018 r. pracuje jako asystentka w Instytucie Sztuki, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia z witrażu. 


 inf. modyfikacja M. Szumiejko DOS

zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »