Triennale Rysunku Wrocław 2019 - Open Call

Triennale Rysunku Wrocław 2019 - Open Call

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Triennale Rysunku Wrocław 2019.

Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Weltschmerz”. Open call trwa do 5 maja 2019.

Celem konkursu jest zaprezentowanie nowatorskich działań w obszarze rysunku, które pozwolą opisać obecny stan poszukiwań twórczych w tym zakresie. 
Organizatorzy są otwarci na szeroko rozumiane „myślenie rysunkowe”. Mile widziane będą również propozycje w formie obiektów, instalacji, animacji, form interaktywnych i efemerycznych, video i performance.

Żyjemy w świecie, o którym nauczyliśmy się myśleć, że jest światem nieskończonych możliwości. Ten wymodelowany w klimacie względnego pokoju i dobrobytu, w okresie błyskawicznego rozwoju technologii obraz ponowoczesności trąci od dawna fałszem i rozsypuje się w oczach. Współczesny człowiek już wie, jak bardzo skomplikowany i brutalny w swoich prawach świat współtworzy, żyjąc w bardziej lub mniej uprzywilejowanych jego strefach. Coraz częściej nie ufa wybranemu przez innych rządowi, nie wierzy żadnym ideologiom ani związkom wyznaniowym. Pozostając praworządnym obywatelem, przewidywalnym pracownikiem i co najważniejsze - wzorowym konsumentem, cierpi wstydliwie, cierpi dyskretnie.

Zalew potokiem obrazów, scrollowanie kolejnych setek stron, uzależnienie od wizualnego obżarstwa, to jedne z przyczyn nasycenia się i zmęczenia światem. Oślepienie, ogłuszenie, znudzenie nadmiarem przekłada się na niechęć do uczestnictwa, potrzebę nieobecności, niezaangażowania. Jeśli jednak zajmować się czymś innym niż własnym poziomem komfortu, co innego pozostaje, jaki rodzaj reakcji wobec poczucia bezsilności i narastającej niezgody na istniejący status quo? Jakie powinny zaistnieć nowe formy otwarcia się, prób zmiany, zmierzenia się z rzeczywistością? Co zrobić z nieusuwalnym bólem i bezradnością? Co może z tym zrobić współczesne dziecko w ciele dorosłego człowieka?
Hasło tegorocznej edycji Open Call Triennale Rysunku to pytania nie tylko o kondycję współczesnego świata. Pojęcie Weltschmerz opisuje ból istnienia, my jednak rozumiemy weltschmerz jako pewnego rodzaju zbiornik pojęciowy, punkt wyjścia do rozważań na temat ogólnie rozumianego kryzysu obecnego także w obszarze praktyk artystycznych, istnienia lub braku ich głębszego, ideowego znaczenia we współczesnym świecie. Hasło konkursu zachęca do eksplorowania wątków dotyczących relacji artysty ze sobą samym wobec presji otaczającego świata i jego związków i relacji ze społeczeństwem, a poprzez to także opisania znaczenia indywidualności w świecie, w którym każdy jest indywidualnością.

Dla kogo przeznaczony jest open call? 
Konkurs kierowany jest do wszystkich twórców, bez względu na wiek i wykształcenie, dla których ważnym środkiem wypowiedzi jest rysunek. Celem organizatorów jest zaprezentowanie wartościowych i nowatorskich działań w jego obszarze, które pozwolą opisać obecny stan poszukiwań twórczych w tym zakresie. Wskazane będą propozycje różnorodne pod względem formalnym, odnoszące się do pojęć zasygnalizowanych w haśle przewodnim lub podejmujących temat w innym ujęciu bądź wchodzących z nim w polemikę. Zgłoszenia dotyczące konkursu mogą dotyczyć zarówno prac powstałych na papierze przy użyciu klasycznych rysunkowych narzędzi, jak i propozycji realizowanych w innych technikach, reprezentujących szeroko rozumiane „myślenie rysunkowe”. Organizatorzy są otwarci na propozycje w formie obiektów, instalacji, animacji, form interaktywnych i efemerycznych, video i performance.

Podstawowe informacje:

- zgłoszenia: do 5 maja 2019

- hasło: „Weltschmerz”

- adres kontaktowy: opencall@trwro.pl

- miejsce: prace prezentowane będą w BWA Wrocław Główny

- termin Triennale Rysunku Wrocław 2019: 14.06 – 22.09.2019

- w konkursie przewidziano nagrody, m.in. Grand Prix w wysokości 10 000 zł

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie konkursowej: trwro.pl/opencall

przygotował: as. Piotr Kmita