Konkurs na kuratorów Galerii MD_S

Konkurs na kuratorów Galerii MD_S

Samorząd Studencki ogłasza konkurs na stanowiska kuratorskie wystaw w Galerii MD_S na rok kulturalny 2018/2019.

Celem konkursu jest wyłonienie kuratorów wystaw oraz spójnej koncepcji funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Sztuk Pięknych im. E.Gepperta MD_S we Wrocławiu w roku kulturalnym 2018/2019 (30 października 2018 - 30 września 2019)
Oferta skierowana jest do studentów i doktorantów ASP Wrocław, którzy ukończyli II semestr studiów.
(Nie ma limitu wieku dla kuratorów galerii, jednak osoby powyżej 26 roku życia będą otrzymywać niższe wynagrodzenie, ponieważ jest to związane z rozliczaniem składek ZUS).

Oczekiwania:

-Aktywność twórcza (artystyczna, kulturalna, społeczna) również poza uczelnią.
-Dokonania w zakresie pisemnego komentowania i interpretowania zjawisk kulturalnych, artystycznych oraz społecznych.

Zakres obowiązków:

- przygotowanie projektów wystaw sztuki współczesnej (z naciskiem na wrocławskie środowisko artystyczne)
- prowadzenie strony www
- organizacja i prowadzenie wernisaży
- promocja wystaw w internecie, prasie itp
- kontakt z Władzami uczelni ASP Wrocław oraz z Władzami Miasta Wrocław
- prowadzenie rachunkowości, rozliczanie faktur w księgowości
- przygotowanie sprawozdania rocznego z działań w Galerii MD_S
- nadzór nad mieniem galerii

Regulamin konkursu na stanowisko kuratora wystaw w Galerii MD_S na rok kulturalny 2018/19

I ETAP:
Oczekiwane są zgłoszenia zespołowe (3 osoby), które powinny zawierać:
- list motywacyjny zespołu,
- indywidualne CV każdego członka zespołu
- indywidualne portfolio każdego członka zespołu
- proponowany program funkcjonowania galerii (minimum dwie wystawy w miesiącu oraz 3 wystawy w okresie wakacyjnym), projekt trzech planowanych wystaw lub innych projektów w Galerii MD_S z uwzględnieniem kontekstu miejsca i charakteru dzielnicy w lokalu na ul. Bolesława Chrobrego 24 we Wrocławiu.

II ETAP
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na kuratorów Galerii MD_S 
Zgłoszenia na kuratorów Galerii MD_S powinny być zespołowe.

Aplikacje oceniać będzie Jury powołane przez Samorząd Studencki.
Decyzje Komisji Konkursowej nie podlegają odwołaniu.
Samorząd Studencki zastrzega, iż nowo wybrani kuratorzy będą musieli zorganizować przynajmniej jeden projekt kuratorski opiekuna poprzedniej kadencji, uwzględniając wystosowane przezeń założenia wystawy itp.

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Prezydium Samorządu Studenckiego.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: samorzad@asp.wroc.pl do dnia 15 października 2018 r. Łączna wartość załączonych plików nie powinna przekraczać 50Mb. Samorząd Studencki zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Powiadomienie wybranych osób o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną nastąpi do 20 października 2018 roku.
Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.asp.wroc.pl nie później niż 25 października 2018 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem samorzad@asp.wroc.pl

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

________________

Samorząd Studencki