Konkurs na projekt muralu

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE NA PROJEKT MURALU, skierowanego do studentów Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu, z Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów.

Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego, charakteryzującego się wysokim walorem artystycznym, projektu, który stanowić będzie element zagospodarowania przestrzeni miejskiej w ramach realizowanej obecnie przez Organizatora inwestycji budowy Hotelu Best Western Premier przy ul. Gwarnej we Wrocławiu.

Wyłoniony w ramach konkursu zwycięski projekt muralu zostanie zrealizowany przez Inwestora, pod nadzorem autorskim Autora zwycięskiego projektu,
na ścianie o wymiarach (s) 12,68 m (h) 27,86 stanowiącej wykonaną obecnie
w stanie konstrukcyjnym elewację południową powstającego Obiektu, aby
w efekcie stanowić element wzbogacenia przestrzeni o dzieło artystyczne spełniające najwyższe standardy estetyczne i funkcjonalne,

WYMOGI FORMALNE PROJEKTU KONKURSOWEGO

 Zgłoszony do konkursu projekt konkursowy musi zawierać:

·       wizualizację projektu muralu obejmującą:

·       nie mniej niż jedną i nie więcej niż dwie plansze wydrukowane w formacie B2 – (50cmx70cm); plansze powinny zawierać wizualizację / rzuty płaszczyzny oraz teoretyczny opis projektu w stopniu umożliwiającym jego realizację,

·       podpisane: płytę płyta CD lub pendrive z zapisanymi: projektami i opisem, o których mowa w pkt 5.1.1 Regulaminu

·       wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem zawartym w załączniku numer 2 do Regulaminu Konkursu.

·       Projekt konkursowy musi zostać sporządzony w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej zgodnie z pkt 5.1.

 Projekt musi zostać dostarczony w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym opisem: „Konkurs – projekt muralu Gwarna Wrocław”.

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA PROJEKTU KONKURSOWEGO

Projekt konkursowy należy składać w terminie do dnia 31 maja 2018 roku do godziny 12:00 w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności Pracownia Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław, pok. Nr 405, IVp.

NAGRODY:

 5.000,00 PLN -Nagroda główna

Jury przyzna również nagrody dodatkowe w wysokości:

2.000,00 PLN – za pierwsze wyróżnienie;

2.000,00 PLN – za drugie wyróżnienie

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Załączniki

Galeria:

Więcej »