IMPET - konkurs malarski

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez ASP i Galerię Dominikańską!

„Impet” to dynamika, ekspresja, świeżość, kreatywność. To pretekst do działania. Przedmiot, wydarzenie, wspomnienie… Impulsem do malowania może być wszystko. Wyraź swoje emocje na płótnie i z impetem dotrzyj do tysięcy oczu.

 Aby wziąć udział w Konkursie należy:

·       Być pełnoletnim studentem legitymującym się ważną legitymacją studencką wydaną przez ASP we Wrocławiu.

·       Wykonać na własny koszt pracę konkursową spełniającą wymogi tematyczne na blejtramie o wymiarach 100 x 100 cm w dowolnej technice malarskiej .Organizator konkursu oraz sponsor oddaje do dyspozycji uczestników 100 podobrazi malarskich o formacie 100x100 cm, których pobranie oznacza deklarację udziału w konkursie. Podobrazia do odbioru w sklepie plastycznym pana Wiesława Waszaka.

·       Przekazać (sygnowaną z tyłu podobrazia imieniem i nazwiskiem) pracę Organizatorowi w terminie do dnia 28.05.2018 na adres Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, pracownia nr 14 (parter).

Termin składania prac: 28.05.2018

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie sie 14 czerwca, a 15 czerwca zostaną ogloszone wyniki konkursu. 

 NAGRODY:

1 Miejsce – 5.000 PLN

2 Miejsce – 4.000 PLN

3 Miejsce – 3.000 PLN

4 Miejsce – 2.000 PLN

5 - 10 Miejsce – 1.000 PLN