Polityka językowa uczelni

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu uznaje naukę języków obcych za niezbędny element wyższej edukacji. Wszyscy studenci uczą się jednego z czterech języków europejskich (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego). Kurs języka obcego składa się ze 120 lub 240 godzin. Zajęcia koncentrują się na nauczaniu słownictwa i zwrotów branżowych, związanych z przyszłym zawodem studenta, jak również rozwijaniu ogólnej wiedzy językowej. Studenci, z których część wyjeżdża na wymianę, mogą otrzymać skuteczne i wyspecjalizowane kształcenie językowe w Zakładzie Języków Obcych. Zamierzony poziom ukończenia kursu to B2, zależy on jednak od początkowych umiejętności uczestników. W efekcie nauczania specjalistycznego języka obcego pedagodzy Zakładu Języków Obcych tworzą podręczniki z tego zakresu; powstały już: Język angielski dla studentów grafiki warsztatowej, autorstwa Doroty Kopacz-Thomaidis i Christophera Nowickiego, oraz Design English (język angielski dla studentów architektury wnętrz i wzornictwa), autorstwa Beaty Ludwiczak. W przygotowaniu są następne pozycje. Wszyscy przyjeżdżający studenci (przebywający u nas co najmniej przez 1 semestr) mogą uczestniczyć w organizowanym przez naszą instytucję kursie języka polskiego. Organizujemy także specjalny kurs dla kadry akademickiej, poświęcony językowi sztuki i design’u. Kształcenie językowe jest uważane za ważny aspekt mobilności.