Banasz Damian

dr Damian Banasz, ad.

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Scenografii
Pracownia Pracownia Scenografii Teatralnej


damianbanasz@asp.wroc.pl

Urodzony w Bytomiu 1985, ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni prof. Krzysztofa Wołowskiego. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni scenograficznych i architektury wnętrz oraz przestrzeni wystawienniczych. Zatrudniony od 2012 w macierzystej uczelni jako asystent w Katedrze scenografii.  W marcu 2015r uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych, tytuł pracy doktorskiej ‘Matka’ Stanisława I. Witkiewicza – obszar teatru nierzeczywistego. Projektowanie przestrzeni scenograficznej w strukturach technologii audiowizualnych.

Associate Professor in the Department of Stage Design at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. He is one of the first graduates of stage design at Wrocław's Academy. In his designs he eagerly uses new technologies, which is his area of interest in many disciplines of art. He also researches the questions of interior design, however in scenography he expresses himself most easily and willingly. His artistic success was a recognition at the Third Festival of New Stage Design. As a teacher he introduces students in the world of interdisciplinary theatre technologies.

What is scenography to me? It is a necessity to be versatile, one needs to be a constructor, costume designer, painter, architect, "supervisor" of the technicians; it is an ability to communicate with extremely different contractors, from sewing workshop, to set constructors, to lightning constructors.

In theatre everything has its meaning and like in cooking, although we follow the recipe and pay special attention, there is no guarantee, that we will have the same show every time. This variability is what I love theatre for.

Realizacje:

Projekt i realizacja scenografii do 20 Edycji Portu Literackiego Teatr Współczesny we Wrocławiu

data wydarzenia 25-26. IV.2014r.

Projekt i realizacja scenografii do spektaklu pt.„ROME I JULIA”, reżyseria: Henryk Adamek, Mała Scena Teatr Rozrywki w Chorzowie data premiery: 29. XI. 2014r.

Projekt i realizacja scenografii do spektaklu Dyplomowego Wydziału Lalkarskiego pt.„AMADEUSZ”, reżyseria: Bartosz Porczyk, Teatr PWST Filia we Wrocławiu. data premiery: 29. XI.2014r.


Projekt i realizacja scenografii do spektaklu Dyplomowego Wydziału Lalkarskiego pt.„Mały K”, reżyseria: Paweł Passini , Teatr PWST Filia we Wrocławiu. data premiery: 17. IV. 2013r.

 Projekt i realizacja scenografii do spektaklu Dyplomowego Wydziału Lalkarskiego pt.„Opowieści z ulicy Brokatowej” , reżyseria: Gabriel Gietzky ,Teatr PWST Filia we Wrocławiu.
data premiery: 6. XII. 2013r.

Projekt i realizacja scenografii do spektaklu musicalowego pt.„Cuda Rebego” , reżyseria: Michał Kusztal, BCK Bytom . data premiery: 8. XI. 2013r.

Asystent scenografa : spektakl „Siostrunie”, reżyseria: Jan Szurmiej ,scenografia Wojciech Jankowiak, Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego Zielona Góra, data premiery : 27. IV. 2013 r.

Asystent scenografa : dyplomowy spektakl operowy „Les Indes galantes”, scenografia Elżbieta Wernio, Akademia Muzyczna we Wrocławiu ,
data premiery : 5 i 6. V. 2014 r.

Współprowadzący w roku akademickim 2012/2013  projekt  Mały Mogadisz  na zlecenie AUROPEAN SECURITY ACADEMY, w którym brali udział studenci Katedry Scenografii Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu

Banasz Damian Fot. Czesław Chwiszczuk