Wrocławskie Środowisko Artystyczne

Wrocławskie Środowisko Artystyczne” to seria popularo-naukowa realizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Poświęcona jest najwybitniejszym osobistościom życia artystycznego Wrocławia. Cykl monografii – bogato ilustrowanych albumów, zawierających reprodukcje prac oraz ilustracje dokumentalne – zawiera analityczne i krytyczne teksty historyków sztuki.


Ma on na celu prezentację osiągnięć współczesnych twórców wrocławskich działających w zakresie różnych gatunków plastycznych – malarzy, grafików, ceramików, szklarzy i rzeźbiarzy oraz artystów operujących nowymi mediami. Albumy kierowane są do szerokiego kręgu odbiorców – zarówno we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, jak i w Polsce oraz poza jej granicami (teksty równoległy polski i angielski). Wysoki poziom edytorski oraz oryginalny layout wydawnictwa zawdzięczają pracy artystów-grafików związanych z ASP.

Mieczysław Zdanowicz

Katarzyna Mrozek, Mieczysław Zdanowicz, Wrocław 2011;

wyd. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta;
tekst angielski i polski, s. 124, 71 il. kolorowych, 134 il. cz.-b., okładka twarda
z obwolutą,

projekt graficzny: Joanna Skrzypiec,
zdjęcia: Czesław Chwiszczuk, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Archiwum ASP we Wrocławiu, archiwa prywatne,

ISBN 978-83-60520-47-5

Mieczysław Zdanowicz
Urodzony 9 października 1928 r., zmarł 7 lutego 2003 r. Malarz, grafik, rzeźbiarz, ceramik, wydawca druków bibliofilskich, animator kultury, ekolog. Twórca m.in. rzeźb ceramicznych, pater dekoracyjnych i małych form rzeźbiarskich. Członek grup artystycznych: Poszukiwania Formy i Koloru, Szkoły / Grupy Wrocławskiej. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw, m.in. w Rawennie, Faenzie, Erfurcie, Pradze, Wiedniu, Dreźnie, Paryżu i Mediolanie. Inicjator zdarzenia przestrzennego „Wieża radości”, współorganizator Sympozjum Wrocław’70 oraz wrocławskiego „Święta kwiatów”. Przedstawiciel sztuki integralnej, ruchu strukturalnego
i konstruktywistycznego.