Wrocławskie Środowisko Artystyczne

Wrocławskie Środowisko Artystyczne” to seria popularo-naukowa realizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Poświęcona jest najwybitniejszym osobistościom życia artystycznego Wrocławia. Cykl monografii – bogato ilustrowanych albumów, zawierających reprodukcje prac oraz ilustracje dokumentalne – zawiera analityczne i krytyczne teksty historyków sztuki.


Ma on na celu prezentację osiągnięć współczesnych twórców wrocławskich działających w zakresie różnych gatunków plastycznych – malarzy, grafików, ceramików, szklarzy i rzeźbiarzy oraz artystów operujących nowymi mediami. Albumy kierowane są do szerokiego kręgu odbiorców – zarówno we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, jak i w Polsce oraz poza jej granicami (teksty równoległy polski i angielski). Wysoki poziom edytorski oraz oryginalny layout wydawnictwa zawdzięczają pracy artystów-grafików związanych z ASP.

Jan Jaromir Aleksiun

Dorota Miłkowska, Jan Jaromir Aleksiun, Wrocław 2008;

wyd. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta;
tekst angielski i polski, s. 124, 118 il. kolorowych, 7 il. cz.-b., okładka twarda
z obwolutą,

projekt graficzny Andrzej Moczydłowski, Joanna Skrzypiec,
zdjęcia: archiwum artysty, Stanisław Sielicki, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,

ISBN 978-83-60520-17-8

Jan Jaromir Aleksiun
Urodził się w 1940 r. w Nowej Wilejce na Litwie. W 1966 r. ukończył studia
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1970 r. został zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie od 1975 r. prowadził utworzoną przez Macieja Urbańca Pracownię Projektowania Graficznego. Laureat wielu nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach, który swoją twórczością wpłynął na oblicze polskiej szkoły plakatu. Professor i wychowawca wielu pokoleń grafików.
Był pierwszym, wybranym w wolnych wyborach w 1981 r., rektorem wrocławskiej PWSSP.