Techniki informatyczne

prowadzący: St. wykł. Jacek Kotowicz

Przedmiot:

– Techniki informatyczne dla Szt. Med. [I rok]

Cele kształcenia:
Wyrównanie poziomu zaawansowania studentów, opanowanie podstaw pracy w niezbędnym oprogramowaniu graficznym (Photoshop, Illustrator, Indesign)

Treści kształcenia:
Podstawy pray w oprogramowaniu graficznym, zadania na doskonalenie opanowanej wiedzy

Formy kształcenia:
wykład, ćwiczenia praktyczne

Kryteria oceny:
przegląd zrealizowanych prac

Semestry / godz. tyg.:
I – 1

Punkty ECTS:
I – 0,5