Dom studencki

Adres

ul. H. Pobożnego 9, okolice placu Bema,


Cennik

  • DLA STUDENTÓW ASP Z PRZYZNANYM MIEJSCEM W AKADEMIKU

Miejsce w pokoju od roku 2019/2020

- 8 miejsc - 600zł (od osoby/ miesiąc) - pokoje 2 osobowe z łazienką

- 20 miejsc - 540zł (od osoby/ miesiąc) - 2 pokoje (moduł) z łazienką

- 53 miejsca - 430zł (od osoby/ miesiąc) - łazienki na korytarzu

  • GOŚCIE UCZELNI W OKRESIE LETNIM 2019

 stawka dobowa - 50zł z VAT

rezerwacja miejsc na adres: rezerwacja@asp.wroc.pl

  • KANDYDACI NA STUDIA W OKRESIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2019

stawka dobowa - 40zł z VAT

- dostępnych 30 miejsc
 informacja i rezerwacja miejsc na adres: rezerwacja@asp.wroc.pl


Administracja

Biuro czynne dla studentów: 7.00-15.00 (Poniedziałek – Piątek)

mgr Magdalena Kowalczyk – Administrator

tel. kontaktowy: 071 3215568

e-mail: akademik@asp.wroc.pl

Opłaty za  korzystanie z miejsca w Domu Studenckim  należy wpłacać na konto Uczelni.

Numer rachunku bankowego: 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594   ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław


Recepcja całodobowa

tel. kontaktowy: 071 3210306

Warunki mieszkalne

Akademik oferuje 81 miejsc dla studentów. Budynek 6 piętrowy.

Do dyspozycji mieszkańców:

  • świetlica, pralnia,
  • suszarnia, kuchnie,
  • łazienki, pracownie

Studenci mają dostęp do internetu.


Informacja dla studentów

Terminy składania dokumentów w sprawie miejsca w akademiku:

studenci i uczestnicy studiów doktoranckich do 30 czerwca 2020 studenci cudzoziemcy studiujący na podstawie umów międzynarodowych:

- do 30 czerwca 2020  - na semestr zimowy

- do 10 grudnia 2021  - na semestr letni.

kandydaci przyjęci na I rok studiów do 25 sierpnia 2020r.


Dokumenty, które należy złożyć:

  • wniosek – podanie do pobrania na stronie internetowej www.asp.wroc.pl, lub w administracji DS
  • oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – rok 2019.

Po terminie podania nie będą rozpatrywane

Dokumenty prosimy przesłać pocztą na adres:

Administracja  Domu Studenckiego ASP

ul. Henryka Pobożnego nr 9

50 - 241 Wrocław

lub drogą mailową na adres : akademik@asp.wroc.pl  ( skany dokumentów )


Coś o nas

Sympatyczni ludzie.
Miła atmosfera.
Sami artyści

Załączniki