Pracownia metalu

 
ad. dr Anna Bujak
as. tech Janusz Jasiński

Pracownia prowadzi zajęcia dla studentów II roku rzeźby, pracownia wolnego wyboru

Posiada 3 migomaty, TIGa, spawarkę elektrodową, 2urządzenia do cięcia typu plazma oraz palnik tlenowo propanowy, urządzenia do obróbki metalu walcarki do blach, profili, giętarki, koło angielskie, oraz mniejsze elektryczne i pneumatyczne narzędzia ręczne, suwnicę wewnątrz pracowni, układ sprężonego powietrza.

Rodzaj zajęć:
wykłady i ćwiczenia rzeźbiarskie, realizacja rzeźb i realizacji przestrzennych w metalu

Przedmiot zapoznaje z możliwościami, techniką i technologią wykonywania rzeźb i realizacji przestrzennych w metalu. Ma on na celu zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu i możliwości stosowania metalu do zapisu treści rzeźbiarskich i utrwalenie jej, a przez to wzbogacenie zasobu środków wyrazowych studenta, jego indywidualnego warsztatu.

Zapoznaje z charakterystyką wyrazową metalu, jego właściwościami, możliwościami realizacyjnymi, organizacją warsztatu  realizacyjnego, narzędziami stosowanymi w obróbce ręcznej i mechanicznej. Oprócz zagadnień technicznych i technologicznych takich jak : informacje o metalach i ich rodzajach, formie dostępności ( blachy, folie, kształtowniki, pręty, druty, siatki itp.), metodach obróbki ręcznej i mechanicznej, powłok patynowych i antykorozyjnych – student  zapoznaje się ze specyfiką projektowania rzeźb w metalu (inną niż odlewnictwo), wykonywaniem szkiców przestrzennych, modeli, szablonów i konstrukcją formy rzeźbiarskiej w metalu. Możliwe jest łączenie metalu z dowolnym, innym materiałem (uzasadnionym kompozycyjnie), ale w układzie kompozycyjnym metal powinien być materiałem dominującym.