XVII. Pracownia Rzeźby II rok, G, SzM, RiR, CiSz

Prowadzący:

ad. Magdalena Grzybowska
as. Marcin Michalak
(Katedra Technik Rzeźbiarskich)

Rzeźba- II rok  stacjonarne Wydział Ceramika i Szkła, Katedra Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła


Cel zajęć

Pogłebienie przez studenta umiejętości obserwacji natury, umiejętności interpretacji układu przestrzennego, wzajemnych relacji brył i ciężarów.
Uzyskanie znacznego stopnia samodzielności podczas pracy z natury (poprzez powtarzanie i utrwalanie wcześniejszych doświadczeń w tej materii, przy redukcji czynnej korekty w stopniu w jakim jest to możliwe w przypadku poszczególnego studenta)
Uzyskanie umiejętności przeprowadzenia przez studenta zadania rzeźbiarskiego na określony temat, materiałowego, poprzez wcześniejsze szkice pomysłów, szkicowe modele przestrzenne, korektę i wybór spomiędzy wielu propozycji (wybór przy aktywnym udziale studenta), po realizację materiałową w określomnej skali.
Uzyskanie umiejętności charakteryzowania cech przestrzennych otoczenia i umiejętności realizowania rozwiązań rzeźbiarskich w kontekście otoczenia, reagujących na otoczenie, tworzonych dla określonego miejsca, celu i uzyskania określonego sensu.
Tematy

Zadania z natury (realizacja w glinie):
1. Głowa z modela, szkice, konstrukcja, rzeźba z modela H~60cm (na 4-5 zajęć)
2. głowa, na bazie poprzedniej formy – synteza bryły, szkice (2-3 zajęć)
3. postać z modela, skala 1:3, 1:4, szkice, konstrukcja.
4. postać z modela, skala 1:3 – geometryzacja formy, szkice.

Zadania kompozycyjne (realizacja w glinie bądź innym określonym materiale):
Projekty indywidualne realizowane w przeciągu semestru, wymagane szkice/modele, eksperymenty w różnych technikach i materiałach poprzedzające ostateczną realizację w glinie (forma przestrzenna lub płaskorzeźbiona):
1. Ornament w przestrzeni lub rekonstrukcja bryły, detalu architektonicznego, obiektu. Odnaleziony, zarejestrowany za pomocą fotografii, szkiców ornament lub detal zrekonstruować w sposób rzeźbiarski, autorski. Zinterpretować go, przetworzyć.
2. Kompozycja rzeźbiarska zbudowana w oparciu o zasadę rytmu.
Zadania z zakresu technologii w pracowni sztukatorskiej oraz w pracowniach technik rzeźbiarskich:
1. silikony i żywice – zakres zastosowania, technologia (wykład/pokaz/ćwiczenia)
2. zapoznanie się z bazą narzędziową i przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu obróbki materiałów rzeźbiarskich (wykład/pokaz).

Zadania klauzurowe realizowane podczas jednych zajęć na zasadzie zadanie-koncepcja-realizacja, zadanie realizowane w grupach lub indywidualnie – do decyzji studentów (materiał dowolny). Realizacja w plenerze, poza pracownią lub w pracowni.
1. hasło „balans”
2. hasło „odwzorowanie”
3. hasło „wewnętrzne-zewnętrzne”
4. hasło „pomiędzy