XVI. Pracownia Rzeźby I rok Konserwacja i Rekonstrukcja CiSz

Prowadzący:

ad. Magdalena Grzybowska
as. Marcin Michalak
(Katedra Technik Rzeźbiarskich)

Rzeźba I rok / semestr 1 i 2 / studia licencjackie / stacjonarne  Wydział Ceramika
i Szkła, Katedra Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła

Cel zajęć
Rozwój umiejętności kształtowania przez studenta form przestrzennych
(trójwymiarowych).
Zapoznanie się z zagadnieniami przestrzenności (i pogłębianie ich) takimi jak:
proporcje, wzajwmny rozkład mas, rozkład ciężarów wobec głównego pionu, wzajemne
relacje między elementami składowymi kompozycji, dookóolna kompozycja (czyli taka,
w której przy oglądzie dookoła forma ujawnia swoje przestrzenne atuty), skala,
relacja pomiędzy materią a formami powietrznymi w rzeźbie itd.
Rozwój umiejętności obserwacji z natury, proporcje, ruch , charakter modela i
umiejętności oddania tego w realizowanej kompozycji rzeźbiarskiej. Umiejętność
hierarchizacji spostrzeżeń, upraszczania danych do rzeczy ważnych – do wzajemnego
układu brył i mas.
Umiejętność posługiwania się skalą dla oddania obserwowanych rzeczy z natury.

Tematy 
Zadania z natury (realizacja w glinie):
1. Głowa z modela, szkice, konstrukcja, rzeźba z modela H~60cm (na 5-6 zajęć).

Uchwycenie ruchu, charakteru, proporcji, relacji brył.
2. postać z modela, bez konstrukcji, szkice. Uchwycenie ruchu, proporcji
3. postać z modela, skala 1:3 szkice, konstrukcja– Omówienie zagadnienia skali.
4. miękkie-twarde, zestawienie dwóch brył. Student sam zestawia bryły a następnie
tworzy kompozycję rzeźbiarską w glinie inspirując się zaproponowanym układem
przestrzennym. Ukazanie odmiennych jakości, różnej konstrukcji, umiejętność
komponowania elementów przestrzennych.

Zadania kompozycyjne (realizacja w glinie bądź innym określonym materiale):
Projekty indywidualne realizowane w przeciągu semestru, wymagane szkice/modele,
eksperymenty w różnych technikach i materiałach poprzedzające ostateczną
realizację w glinie (forma przestrzenna lub płaskorzeźbiona):
1. Inicjał (h~20-40cm)
2. Moduł (h~20-40cm)– rzeźbiarskie opracowanie przestrzennego elementu modularnego
oraz kompozycja z jednego, dwu, trzech powtarzalnych elementów

Zadania z zakresu technologii w pracowni sztukatorskiej:
1. forma gipsowa tracona,
2. forma gipsowa z zamkami na bazie wybranej realizacji studenckiej (ćwiczenia).

Zadania klauzurowe realizowane podczas jednych zajęć na zasadzie zadanie-
koncepcja-realizacja, zadanie realizowane w grupach lub indywidualnie – do decyzji
studentów (materiał dowolny). Realizacja w plenerze, poza pracownią lub w
pracowni.
1. hasło „skupione-rozproszone”
2. hasło „przejście”
3. hasło „równowaga”
4. hasło „kontrast”