DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PROMOCJI

Adres: Plac Polski ¾, 50-156 Wrocław

Pokój 217, II piętro

Od 12 października 2020 roku do odwołania, w związku ze zmianą trybu pracy na naszej uczelni, pracujemy na zmiany w biurze. Jeśli chcesz się z nami spotkać osobiście, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia terminu spotkania.

PRACOWNICY:

Imię i nazwisko

Zakres działań

Adres e-mail

Telefon

mgr Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk

Kierownik; organizacja wydarzeń związanych z promocją ASP we Wrocławiu, m.in. Drzwi Otwartych

promocja@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 239;

kom: 515 427 608

mgr Kinga Bacewicz

inicjowanie i obsługa programów rządowych (m.in. NAWA), wymiana pracowników w ramach programu Erasmus+

international@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 232

Sarah Epping, MA

amerykańska akredytacja zagraniczna The National Association of Schools of Art and Design (NASAD)

s.epping@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 311

mgr Anna Kida

Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+, wymiana studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ i umów dwustronnych

erasmus@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 232

mgr Paulina Zaweracz

interdyscyplinarne studia magisterskie i doktoranckie w języku angielskim, programy Artistic Residence, Visiting Professor, Master Courses, koordynacja członkostwa uczelni w międzynarodowych stowarzyszeniach

studyinenglish@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 311

GODZINY OTWARCIA:

- Erasmus+: pon. – czw. 11.00 – 14.00                                   pt. NIECZYNNE

- Studia w języku angielskim: pon./wt./czw./pt. 11.00-14.00     śr. NIECZYNNE

Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji w ASP we Wrocławiu organizuje i koordynuje działania związane ze współpracą Akademii z ponad osiemdziesięcioma zagranicznymi uczelniami artystycznymi, placówkami naukowymi i kulturalnymi. Do działań tych należą m. in.: wymiana studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ i umów dwustronnych, organizowanie warsztatów i staży, czy pomoc przy organizowaniu wystaw i innych wydarzeń artystycznych z udziałem gości z zagranicy.

Od 2018 r. Dział zajmuje się również rekrutacją studentów zagranicznych na interdyscyplinarne studia magisterskie w języku angielskim. W roku akademickim 2018/2019 zrekrutowaliśmy 24 studentów ze wszystkich zakątków świata (12 na studia magisterskie i 12 na studia doktoranckie). Ten (jak na razie) pilotażowy program będzie nierozerwalną częścią naszej stałej oferty edukacyjnej i będzie stanowić milowy krok na drodze do umiędzynarodowienia kształcenia na naszej uczelni (zgodnie z założeniami najnowszych zmian legislacyjnych w świetle ustawy 2.0).

Bardzo ważnym zadaniem, jakie stoi przez biurem oraz całą Akademią jest wniosek o akredytację amerykańskiej instytucji the National Association of Schools of Art And Design (NASAD - https://nasad.arts-accredit.org/). Akredytacja tej prestiżowej amerykańskiej instytucji przyczyni się do  internacjonalizacji kształcenia na naszej Akademii, otwarcia się na inne wzorce kulturowe, czy zaczerpnięcia inspiracji z różnorodności kulturowej i geograficznej. Naszą motywacją jest dostosowanie się do najwyższych światowych, nie tylko europejskich, standardów.