DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PROMOCJI

ADRES: plac Polski ¾, 50-156 Wrocław, pokój 217, II piętro

GODZINY OTWARCIA: poniedziałek-piątek: 10.00-14.00  

PRACOWNICY:

Imię i nazwisko

Zakres działań

Adres e-mail

Telefon

mgr Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk

Kierowniczka; organizacja wydarzeń związanych z promocją ASP we Wrocławiu

promocja@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 239;

kom: 515 427 608

mgr Kinga Bacewicz

inicjowanie i obsługa programów rządowych (m.in. NAWA), wymiana pracowników w ramach programu Erasmus+

international@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 232;

+48 71 33 44 732

mgr Anna Kida

Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+, wymiana studentów w ramach programu Erasmus+ i umów dwustronnych

erasmus@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 232;

+48 71 33 44 732

mgr Aleksandra Niemiec graficzka; organizacja wydarzeń związanych z promocją ASP we Wrocławiu a.niemiec@asp.wroc.pl +48 71 34 380 31 wew. 239
mgr Michał Pietrzak fotograf m.pietrzak@asp.wroc.pl ---

mgr Paulina Zaweracz

interdyscyplinarne studia magisterskie i doktoranckie w języku angielskimprogram Visiting Professor, koordynacja członkostwa uczelni w międzynarodowych stowarzyszeniach (ELIA, EAIE)

studyinenglish@asp.wroc.pl

+48 71 34 380 31 wew. 311

Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji w ASP we Wrocławiu organizuje i koordynuje działania związane ze współpracą Akademii z ponad setką zagranicznych uczelni artystycznych, placówek naukowych i kulturalnych. Do działań tych należą m. in.: wymiana studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ i umów dwustronnych, organizowanie Międzynarodowego Tygodniowego Szkolenia dla Kadry, czy pomoc przy organizowaniu wystaw i innych wydarzeń artystycznych z udziałem gości z zagranicy.

Od 2018 r. dział zajmuje się również rekrutacją studentów zagranicznych na interdyscyplinarne studia magisterskie w języku angielskim. Od roku akademickiego 2018/2019 zrekrutowaliśmy 28 studentów ze wszystkich zakątków świata. Ten program jest już nierozerwalną część naszej oferty edukacyjnej i stanowi milowy krok na drodze do umiędzynarodowienia kształcenia na naszej uczelni (zgodnie z założeniami najnowszych zmian legislacyjnych w świetle ustawy 2.0).

Ponadto, dział inicuje i obsługuje programy rządowe, takie jak "Welcome to Poland", "STER", "PROM" czy "SPINAKER". Programy te nie tylko umożliwiają przyjmowanie i obsługę zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, ale również przyczyniają się do umiędzynarodowienia oraz promocji zagranicznej ASP we Wrocławiu.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie stoi przez działem oraz całą Akademią, jest wniosek o akredytację amerykańskiej instytucji the National Association of Schools of Art And Design (NASAD). Akredytacja tej prestiżowej amerykańskiej instytucji przyczyni się do internacjonalizacji kształcenia na naszej Akademii, otwarcia się na inne wzorce kulturowe, czy zaczerpnięcia inspiracji z różnorodności kulturowej i geograficznej. Naszą motywacją jest dostosowanie się do najwyższych światowych, nie tylko europejskich, standardów.