XV. Pracownia Rzeźby I rok Aw, W, Scenografia

Prowadzący:

ad. Andrzej Kosowski (Katedra Technik Rzeźbiarskich)
as. Radosław Keler (Katedra Technik Rzeźbiarskich)

Celem zajęć w pracowni jest utrwalenie podstawowych zagadnień z zakresu kształtowania przestrzennego.
Realizowane są formy rzeźbiarskie w oparciu o studium z natury, podczas których doskonali się obserwację proporcji, charakteru oraz ruchu modela.
Studenci zapoznają się z tradycją warsztatu rzeźbiarskiego. Opanowują umiejętność wyrażania określonych treści środkami rzeźbiarskimi. Tworzą zdarzenia przestrzenne oraz obiekty metodami modelowania, odkuwania i konstruowania.
Celem zajęć jest również zwrócenie uwagi na cechy i właściwości wykorzystywanego tworzywa czy też medium.
Studenci zdobywają umiejętność widzenia elementów przestrzeni w kontekście otoczenia i dostrzegania wzajemnych zależności i relacji .