Pracownia Projektowania Kinetycznego, dyplomująca

dr hab. Piotr Jędrzejewski prof. ASP as. Piotr Stocki,
as. Ada Brożyna

Zadania, realizowane w Pracowni Projektowania Kinetycznego skupiają się na projektowaniu przedmiotów, których konstrukcja i kinetyka są nierozerwalnie związane z formą zewnętrzną i technologią. W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują zadania związane z wybranymi obszarami w zakresie projektowania pojazdów poruszanych siłą mięśni, obiektów edukacyjnych związanych z obrazowaniem ruchu w różnych aspektach, urządzeń prezentacyjno-dystrybucyjnych oraz wzorniczego projektowania elementów maszyn i urządzeń. Pracownia wykorzystuje i rozwija kontakty z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.