Katedra Technik Rzeźbiarskich

Kierownik Katedry: ad. Michał Staszczak

W ramach Katedry Technik Rzeźbiarskich działają pracownie o charakterze artystyczno-badawczym dedykowane różnorodnym technologiom wykorzystywanym w obrębie rzeźby. Ich zadaniem w procesie kształcenia jest uzupełnienie procesu twórczego o aspekty technologiczne związane z umiejętnością doboru materiałów i wykorzystania ich przy użyciu specjalistycznych narzędzi i metod. Pracownie technologiczne współpracują i uzupełniają programy pracowni dyplomujących.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. uczelni Ryszard Gluza
prof. uczelni Maciej Albrzykowski
prof. uczelni Mateusz Dworski
ad. Michał Staszczak
ad. Andrzej Kosowski
ad. Anna Bujak
ad. Radosław Keler 
as. Anna Babicka
as. Marcin Michalak
as. Piotr Olejarz
as. Paweł Czekański


pracownicy dydaktyczni

dr Hubert Bujak

pracownicy techniczni

mgr Dariusz Nowak
Marek Wikar
mgr Janusz Jasiński
mgr Marcin Michalak
mgr Paweł Czekański
mgr Miachał Wasiak

PRACOWNIE:

Pracownia odlewnictwa
ad. Michał Staszczak
as. Paweł Czekański

Pracownia metalu
ad.  Anna Bujak
as. tech. Janusz Jasiński

Pracownia drewna
ad. Andrzej Kosowski
as. techn. Dariusz Nowak

Pracownia kamienia
ad. Radosław Keler
as. techn. Marek Wikar

Pracownia konserwacji i rekonstrukcji
prof. uczelni Ryszard Gluza
as. Anna Babicka

Pracownia sztukatorstwa i tworzyw sztucznych
prof. uczelni Mateusz Dworski
as. Marcin Michalak
as. tech. Michał Wasiak

Adres strony Kierunku Rzeźba na facbooku;
https://www.facebook.com/RzezbaASP