Katedra Technik Rzeźbiarskich

Kierownik Katedry: ad. Michał Staszczak

WYKŁADOWCY:

prof. nadzw. Janusz Kucharski (Katedra Rzeźby i Działań Przestrzenych)
prof. Ryszard Gluza
dr hab. Maciej Albrzykowski
ad. Mateusz Dworski
ad. Michał Staszczak
ad. Andrzej Kosowski
as. Anna Babicka
as. Radosław Keler
as. Piotr Wesołowski
as. Elżbieta Leszczyńska

PRACOWNIE:

Pracownia odlewnictwa
ad. Mateusz Dworski
ad. Michał Staszczak
as.techn. Hubert Bujak

Pracownia metalu
prof. Janusz Kucharski 
as. techn. Anna Bujak

Pracownia drewna
ad. Andrzej Kosowski
as. techn. Dariusz Nowak

Pracownia kamienia
prof. Ryszard Gluza
as. Radosław Keler
as. techn. Marek Wikar

Pracownia konserwacji i rekonstrukcji drewna
prof. Ryszard Gluza
as. Anna Babicka

-------------------------------------

Adres strony Kierunku Rzeźba na facbooku
https://www.facebook.com/RzezbaASP/?fref=ts