Pracownia Scenografii Teatru Lalek

Prowadzący:

ad. dr Mateusz Mirowski

dr Agnieszka Aleksiejczuk           

Podstawowym celem programu kształcenia w Pracowni Scenografii Teatru Lalek jest osiągnięcie przez studentów artystycznej świadomości w pojmowaniu teatru lalek jako odrębnej koncepcji teatru wykorzystującego ożywioną plastykę w roli pośrednika w dialogu z odbiorcą.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu historii teatru lalek, znajomość formalnych technologicznych i dramaturgicznych walorów klasycznych i współczesnych technik lalkowych. Uczą się wyrażać myśl poprzez narrację plastyczną, w której nośnikiem znaczeń i emocji jest uruchomiony w przestrzeni scenicznej obraz.

Dzięki współpracy Katedry Scenografii z Akademią Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego, studenci pracowni uzyskują możliwość realizacji swoich projektów we współpracy ze studentami reżyserii i aktorstwa Wydziału Lalkarskiego. Tworząc plastykę do krótkich etiud, małych form teatralnych i pełnowymiarowych spektakli uzyskują praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy scenografa teatralnego, a także nawiązują znajomości przydatne w dalszej praktyce zawodowej.

Student może wybrać pracownię scenografii teatru lalek jako pracownię dyplomową.