Pracownia Scenografii Teatru Lalek

Prowadzący:

ad. dr Mateusz Mirowski

            Podstawowym  celem zajęć w pracowni scenografii teatru lalek jest osiągnięcie  wiedzy i artystycznej świadomości w pojmowaniu teatru lalek jako odrębnej koncepcji teatru.
Projektowanie scenografii dla teatru lalek związane jest z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny technik scenicznych klasycznego jak i współczesnego teatru lalek.
            Studenci uczą się umiejętności wyrażania myśli poprzez narrację plastyczną, w której nośnikiem znaczeń i emocji jest obraz uruchomiony w przestrzeni scenicznej. Uczą się analizy i interpretacji tekstów dramatycznych oraz projektują scenografię we współpracy z reżyserem. Postać sceniczna teatru lalek budowana na związku aktora z formą plastyczną jest integralnym i swoistym znakiem tego teatru, który wnosi w sferę ikonografii teatru własny oryginalny wkład. Teatr lalek, to teatr skrótu, metafory, poezji i ożywionej plastyki.    
             Dotychczas, studenci prezentowali swoje spektakle na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach teatru lalek  w Opolu, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Bielsku-Białej, Pradze oraz Bratysławie.

            Student  może  wybrać  pracownię  scenografii  teatru lalek  jako  pracownię dyplomową.