Pracownia Scenografii Filmowej i TV

Prowadzący:

dr hab. Michał Hrisulidis, prof. ASP we Wrocławiu

as. Jakub Syrkowski

Zasadniczym  celem  prowadzonych  zajęć  w  pracowni  scenografii  filmowej  jest  uzyskanie  przez  studentów  umiejętności  projektowania  scenografii  filmowej  i  telewizyjnej, z  uwzględnieniem  specyfiki  przynależnej  tylko  tej  dyscyplinie  sztuki.
            Studenci  uzyskują  wiedzę  na  temat:  technologii  budowy  dekoracji,  dokumentacji  filmowej, analizy  scenariusza  i  scenopisu  filmowego.  Poznają  wybitne  realizacje  scenograficzne,  na  przykładzie  wybranych  filmów  oraz uczestniczą w spotkaniach  ze  znanymi  realizatorami  filmowymi. Na  warsztatach  studenci poznają  takie zagadnienia jak: technologia  ustawiania  światła, praca  kamery, nauka  współpracy z operatorem i  reżyserem. W  ramach  zajęć  studenci  odwiedzają  hale  zdjęciowe  i  plany  filmowe,  zapoznając  się   ze  specyfiką  pracy  scenografa  filmowego.

Studenci  przygotowują  dokumentację  filmową  i  wykonują  projekty  obiektów  scenograficznych  do  wybranego  scenariusza  filmowego. Finalizują  scenografię  do  wybranego  wcześniej  scenariusza,  realizując projekt Mastershot - krótkometrażowy  film  fabularny  bądź  etiudę  filmową.   Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy zawiązanej pomiędzy Katedrą Scenografii ASP we Wrocławiu z  Wrocławską  Szkołą  Filmową. Student  może  wybrać  pracownię  scenografii  filmowej  jako  pracownię dyplomową.