Pracownia Scenografii Filmowej i TV

Pracownia Scenografii Filmowej i TV
Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr hab. Michał Hrisulidis, prof. uczelni

CEL

Zasadniczym celem prowadzonych zajęć w Pracowni Scenografii Filmowej i TV jest uzyskanie przez studentów umiejętności projektowania scenografii filmowej i telewizyjnej z uwzględnieniem specyfiki przynależnej tylko tej dyscyplinie sztuki.

OPIS

Studenci uzyskują wiedzę na temat: technologii budowy dekoracji, dokumentacji filmowej, analizy scenariusza i scenopisu filmowego. Poznają wybitne realizacje scenograficzne na przykładzie wybranych filmów i na spotkaniach ze znanymi realizatorami filmowymi. Studenci uzyskują wiedzę na temat: technologii budowy dekoracji, dokumentacji filmowej, analizy scenariusza i scenopisu filmowego. Poznają wybitne realizacje scenograficzne na przykładzie wybranych filmów i na spotkaniach ze znanymi realizatorami filmowymi. Na zajęciach z technologii filmowych, warsztatach i w pracowniach gościnnych, studenci zaznajamiają się ze sposobami ustawiania światła, pracy kamery oraz uczą się współpracy z operatorem i reżyserem.

Na pierwszym roku studenci zaznajamiają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z problematyką filmową, oraz przygotowują dokumentację filmową na podstawie wybranego scenariusza filmowego. Na drugim roku dochodzi projektowanie obiektów scenograficznych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia wykładowcy. Na trzecim i czwartym roku studenci projektują i przygotowują scenografie do własnych etiud filmowych, lub realizowanych we współpracy z Wrocławską Szkołą Filmową Mastershot. Na piątym roku studiów, student może wybrać pracownię scenografii filmowej jako dyplomową.

PRZEDMIOTY

  • Projektowanie scenografii filmowej i TV
  • Technologie filmowe

WARUNKI ZAPISU

Zainteresowanie wszystkimi dziedzinami sztuki, w szczególności sztuką teatralną i filmową. Umiejętność swobodnego rysowania i malowania oraz korzystania z komputera i aparatu fotograficznego.

LEKTURY

  1. Allan Starski, Irena A. Stanisławska, Scenografia, Warszawa 2013
  2. Andrzej Haliński, 10 000 Dni Filmowej Podróży, od „Sanatorium po Klepsydrą“ do „Starej Baśni“, Warszawa 2002
  3. Gustavo Merkado, Okiem filmowca, Warszawa 2011

KONTAKT

michalhrisulidis@asp.wroc.pl