Studia stacjonarne

Wydział Malarstwa

Malarstwo

 • jednolite studia magisterskie 5 - letnie

Wydział Rzeżby i Mediacji Sztuki

Kierunki:

Rzeźba

 • jednolite studia magisterskie 5 - letnie

Mediacja Sztuki

 • studia pierwszego stopnia - studia licencjackie - 3 letnie
 • tudia drugiego stopnia - studia uzupełniające magisterskie - 2 letnie

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Kierunki:

Grafika

 • jednolite studia magisterskie 5 - letnie

Sztuka Mediów

 • studia pierwszego stopnia - studia licencjackie - 3 letnie
 • studia drugiego stopnia - studia uzupełniające magisterskie - 2 letnie

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Kierunki:

Architektura Wnętrz

 • studia pierwszego stopnia - studia licencjackie - 3 letnie
 • studia drugiego stopnia - studia uzupełniające magisterskie - 2 letnie

Scenografia

 • jednolite studia magisterskie 5 - letnie

Wzornictwo

 • studia pierwszego stopnia - studia licencjackie - 3,5 letnie
 • studia drugiego stopnia - studia uzupełniające magisterskie - 2 letnie

Wydział Ceramiki i Szkła

Kierunek:

Sztuka i Wzornictwo Ceramiki

 • studia pierwszego stopnia - studia licencjackie - 3 letnie
 • studia drugiego stopnia - studia uzupełniające magisterskie - 2 letnie

Sztuka i Wzornictwo Szkła

 • studia pierwszego stopnia - studia licencjackie - 3 letnie
 • studia drugiego stopnia - studia uzupełniające magisterskie - 2 letnie

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie konserwacja i restauracja ceramiki i szkła

 • studia jednolite magisterskie - 6 letnie