ARCHITEKTURA WNĘTRZ - niestacjonarne - studia I stopnia

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA ASP WE WROCŁAWIU

Studia w trybie zajęć poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek


STUDIA I STOPNIA

Na kierunek – Architektura Wnętrz ( I. stopień – 3 letni – licencjacki )

REKRUTACJA: 

I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH – kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie kolejności zgłoszeń.

DOKUMENTY:

w trybie rekrutacji on-line,

przesłane mailem dziekanatawiw@asp.wroc.pl

lub przesłane pocztą Plac polski 3/4 50-153 Wrocław, Dziekanat Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

  • rekrutacja on-line (kwestionariusz wydruk po rejestracji) wraz ze zdjęciem
  • kopia poświadczona świadectwa dojrzałości lub jego odpis (tegoroczni maturzyści – zaświadczenie przystąpienia do egzaminu dojrzałości)
  • dowód wpłaty (wysokość opłaty rekrutacyjnej 150 zł)

OPŁATY

  • Opłata rekrutacyjna – 150zł
  • Czesne roczne 6100 zł jednorazowo do dnia: 01.10.
  • lub w miesięcznych ratach (8 x 812,5 zł zaczynając od 01.10)

Opłaty należy dokonać na konto ASP:

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem: AWiW studia niestacjonarne

kierunek: Architektura Wnętrz


ZASADY REKRUTACJI:

  • kolejność zgłoszeń – limit miejsc
  • liczba miejsc jest ograniczona (24 studentów)
  • dodatkowe informacje na: www.AWiW.info