ARCHITEKTURA WNĘTRZ - niestacjonarne/wieczorowe - studia I stopnia

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA ASP WE WROCŁAWIU

Studia w trybie zajęć poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek


STUDIA I STOPNIA

Na kierunek – Architektura Wnętrz ( I. stopień – 3 letni – licencjacki )

REKRUTACJA: 

I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH – kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie pokazu prac.

DOKUMENTY:

w trybie rekrutacji on - line,

przesłane mailem dziekanatawiw@asp.wroc.pl

lub przesłane pocztą Plac polski 3/4 50 - 153 Wrocław, Dziekanat Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

  •  Rekrutacja on-line (kwestionariusz wydruk po rejestracji) wraz ze zdjęciem
  • kopia poświadczona świadectwa dojrzałości lub jego odpis ( tegoroczni maturzyści – zaświadczenie przystąpienia do egzaminu dojrzałości )
  • Dowód wpłaty ( wysokość opłaty rekrutacyjnej 100zł)

OPŁATY

  • Opłata rekrutacyjna - 150zł
  • Czesne roczne 6100 zł. jednorazowo do dnia: 15.10.

lub w miesięcznych ratach (8 x 812,5 zł) do 10go każdego miesiąca

Opłaty należy dokonać na konto ASP:

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem: AWiW studia niestacjonarne

kierunek: Architektura Wnętrz


ZASADY REKRUTACJI:

przegląd portfolio, limit miejsc

Liczba miejsc ograniczona