Architektury Wnętrz - stopień I specjalność Aranżacja Wnętrz

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA ASP WE WROCŁAWIU

STUDIA I STOPNIA

Na kierunek – Architektura Wnętrz ( I. stopień – 3 letni – licencjacki )
w specjalności – Aranżacja Wnętrz

REKRUTACJA: 

I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH – kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie złożonych podań i dokumentów w formie papierowej (bez egzaminów czy pokazu prac).

DOKUMENTY: w teczce wiązanej należy złożyć w p. nr 104 M ( I p. nowe skrzydło )

 Teczka opisana: imię i nazwisko, adres domowy + kod pocztowy, kierunek studiów :

  • Rekrutacja on-line (kwestionariusz wydruk po rejestracji).
  • Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis ( tegoroczni maturzyści – zaświadczenie przystąpienia do egzaminu dojrzałości )
  • Orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane w 2018r.
  • 3 fotografie kolorowe 35/45 mm ( na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów ) 
Osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, tło zdjęcia nie może być białe.zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli-co daje po wydrukowaniu 2 cm x 2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: < nazwa uczelni >_< imię _ nazwisko>_<PESEL>.jpg ( np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg ) Zdjęcia cyfrowe i tradycyjne niespełniające powyższych warunków nie będą akceptowane. 
  • Ksero dowodu osobistego ( w przypadku nowych dowodów – dwukrotne powiększenie ).
  • Dowód wpłaty ( wysokość opłaty rekrutacyjnej zostanie podana w czerwcu 2017r.).

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna - 100zł

Czesne roczne 6100 zł. jednorazowo do dnia: 15.10.

lub w miesięcznych ratach (8 x 812,5 zł) do 10go każdego miesiąca

Opłaty należy dokonać na konto ASP:

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem: AWiW studia niestacjonarne

kierunek: Architektura Wnętrz

ZASADY REKRUTACJI:

kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu przyjęć

Liczba miejsc ograniczona