Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - studia II stopnia

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

Niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) - 2 letnie w zakresie
FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW na kierunku SZTUKA MEDIÓW

Studia kształcą absolwenta świadomego roli fotografii i współczesnych mediów elektronicznych, gotowego do funkcjonowania w dziedzinach związanych z autorskim kreowaniem i wykorzystaniem obrazu fotograficznego oraz obrazu ruchomego – narracji wideo, działań interaktywnych i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną pozwalającą na formułowanie własnych komunikatów w obszarze sztuki. Absolwent otrzymuje tytuł magistra na kierunku sztuka mediów.

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu na niestacjonarne studia II stopnia Fotografia i Multimedia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku sztuka mediów lub pokrewnych oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków z autorskim dorobkiem w tym obszarze.
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku sztuka mediów ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata.

Forma egzaminu:
Egzamin ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

  • Egzamin jest jednoetapowy i ma charakter merytorycznej oceny przygotowanego przez kandydata PORTFOLIO (w formie elektronicznej) przez komisję egzaminacyjną – w formie zdalnej.
  • Prace plastyczne (PORTFOLIO) – wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny – powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

W przedstawionym PORTFOLIO oczekiwane są prace z zakresu:

fotografii ( minimum 20, max 40 ), multimediów (np. wideo, animacje, koncepty gier, strony internetowe – max. 10 minut prezentacji) oraz prace rysunkowe, graficzne lub malarskie ( max 20). Można również dołączyć wybrane adresy własnej aktywności w tych obszarach na platformach internetowych (instagram, youtube, vimeo, www itp.) 

  • W PORTFOLIO prosimy zamieścić również

syntetyczny list motywacyjny – czyli pisemne, autorskie uzasadnienie wyboru kierunku i przedstawienie indywidualnych zainteresowań.
Prace do PORTFOLIO najlepiej przygotować w następujących parametrach technicznych:
fotografie – RGB, jpg, 2000 pikseli na dłuższy bok;
filmy wideo – format mp4 / kodek h.264


Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów.
Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.


Termin egzaminu:

uzupełniające magisterskie - egzamin wstępny dodatkowy w dniu 23.09.2020 r. (termin elektronicznej rekrutacji do dnia 22.09.2020, do godz. 10)

Liczba miejsc na I rok studiów – 15

Uwaga! Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 8 osób


Czesne:
I rok - wpłata semestralna: 2800 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5400 zł
II rok - wpłata semestralna: 2900 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5600 zł

Informacje szczegółowe:

WYMAGANE DOKUMENTY:

- rejestracja on-line - wydrukowany kwestionariusz z zamieszczonym zdjęciem w formie elektronicznej
- dyplom (odpis)   lub kserokopia ukończenia studiów do czasu wydania dokumentu przez uczelnie w 2019r (zaświadczenie o przystąpieniu do obrony)

Rejestracja elektroniczna 

  • poprzez System Rekrutacji Elektronicznej
  • przesłanie dokumentów mailowo na adres ada@asp.wroc.pl lub listownie na adres uczelni: ASP Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, z dopiskiem - studia niestacjonarne FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA.

Uiszczenie opłaty w wysokości - 150 zł.

Należy wpłacić w kasie uczelni bądź na konto:

ING BS O/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594 z dopiskiem: Fotografia i Multimedia

Informacja pod telefonem: 71 34 380 31 wew. 215

Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) »