Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - studia II stopnia

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

Niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) - 2 letnie w zakresie
FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW na kierunku SZTUKA MEDIÓW

Studia kształcą absolwenta świadomego roli fotografii i współczesnych mediów elektronicznych, gotowego do funkcjonowania w dziedzinach związanych z autorskim kreowaniem i wykorzystaniem obrazu fotograficznego oraz obrazu ruchomego – narracji wideo, działań interaktywnych i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną pozwalającą na formułowanie własnych komunikatów w obszarze sztuki. Absolwent otrzymuje tytuł magistra na kierunku sztuka mediów.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji:
https://e-rekrutacja.asp.wroc.pl/
Zapisy on-line do 17 września 2021 r. 

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu na niestacjonarne studia II stopnia Fotografia i Multimedia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku sztuka mediów lub pokrewnych oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków z autorskim dorobkiem w tym obszarze.
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku sztuka mediów ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata.

Forma egzaminu:
Egzamin ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

 • Egzamin jest jednoetapowy i ma charakter merytorycznej oceny przygotowanego przez kandydata PORTFOLIO (w formie elektronicznej) przez komisję egzaminacyjną – w formie zdalnej.
 • Prace plastyczne (PORTFOLIO) – wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny – powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

W przedstawionym PORTFOLIO oczekiwane są prace z zakresu:

 • fotografii (minimum 20, max 40),
 • multimediów (np. wideo, animacje, koncepty gier, strony internetowe – max. 10 minut prezentacji)

Można dołączyć prace rysunkowe, graficzne lub malarskie (max 20) oraz wybrane adresy własnej aktywności w obszarach fotografii, multimediów na platformach internetowych (instagram, youtube, vimeo, www itp.)

W PORTFOLIO prosimy zamieścić również syntetyczny list motywacyjny – czyli pisemne, autorskie uzasadnienie wyboru kierunku i przedstawienie indywidualnych zainteresowań.

Prace do PORTFOLIO najlepiej przygotować w następujących parametrach technicznych:

 • fotografie – RGB, jpg, 2000 pikseli na dłuższy bok;
 • filmy wideo – format mp4 / kodek h.264
 • Wielkość pojedynczego pliku przesyłanego drogą internetową max. 5 MB.
  W przypadku większych plików można udostępnić w PORTFOLIO adres/link do filmów umieszczonych w internecie.


Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów.
Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.

Liczba miejsc na I rok studiów – 15

Uwaga! Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 8 osób

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • rejestracja on-line – wydrukowany (i podpisany) kwestionariusz z systemu on-line wraz z załączonym zdjęciem kandydata w formie elektronicznej
 • dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych (odpis) lub zaświadczenie o przystąpieniu do obrony (do czasu wydania dokumentu przez uczelnie w 2021 r.)
 • uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł.
  Nr konta: ING BS O/Wrocław   93 1050 1575 1000 0005 0269 6594 – z dopiskiem Fotografia i Multimedia

Dokumenty można dostarczyć na uczelnię w formie:

 • elektronicznej – ada@asp.wroc.pl
 • lub papierowej, za pośrednictwem poczty, na adres: Akademia Sztuk Pięknych, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław z dopiskiem:  studia niestacjonarne FOTOGRAFIA i MULTIMEDIA

TERMIN EGZAMINÓW ON-LINE: 22 września 2021

Czesne za studia:
I rok - wpłata semestralna: 2800 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5400 zł
II rok - wpłata semestralna: 2900 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5600 zł

Informacja pod telefonem: 71 34 380 31 wew. 215

Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) »