Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - studia I stopnia

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

Niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) - 3 letnie, zaoczne
 w zakresie
FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW na kierunku SZTUKA MEDIÓW

Studia kształcą absolwenta przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z kreowaniem i użytkowym wykorzystaniem obrazu fotograficznego i pracy w obszarze multimediów. Absolwent uzyskuje: umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu wideo oraz animacji, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego oraz ruchomego w produktach edytorskich i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata na kierunku sztuka mediów.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje tytuł zawodowy: licencjat. Studia realizowane są w systemie zaocznym – zajęcia w dniach weekendowych (piątek godz. popołudniowe, sobota, niedziela – w cyklu dwutygodniowym) w/g siatki godzin i planu organizacji zajęć.

Uwaga! Na studiach prowadzony jest lektorat z jęz. angielskiego od poziomu średnio zaawansowanego.

Liczba miejsc na I rok studiów: 24

Uwaga! Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 13 osób

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji: https://e-rekrutacja.asp.wroc.pl/

Zapisy on-line od 1 czerwca 2021 r. do 13 lipca 2021 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wydrukowany (i podpisany) kwestionariusz z systemu on-line z załączonym zdjęciem w formie elektronicznej
- świadectwo dojrzałości (odpis) lub poświadczona kserokopia świadectwa dojrzałości
- uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł.

Nr konta: ING BS O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594 z dopiskiem Fotografia i Multimedia

Dokumenty można dostarczyć na uczelnię w formie:
elektronicznej – ada@asp.wroc.pl
lub papierowej, za pośrednictwem poczty, na adres: Akademia Sztuk Pięknych, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
z dopiskiem:  studia niestacjonarne FOTOGRAFIA i MULTIMEDIA


ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

 • Egzamin jest jednoetapowy i ma charakter merytorycznej oceny przygotowanego przez kandydata PORTFOLIO (w formie elektronicznej) przez komisję egzaminacyjną – w formie zdalnej.
 • Prace plastyczne (PORTFOLIO) – wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny – powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

W przedstawionym PORTFOLIO oczekiwane są prace z zakresu:

 • fotografii ( minimum 20, max 40 ),
 • multimediów (np. wideo, animacje, koncepty gier, strony internetowe – max. 10 minut prezentacji)
  Można również dołączyć wybrane adresy własnej aktywności w tych obszarach na platformach internetowych (instagram, youtube, vimeo, www itp.) oraz prace rysunkowe, graficzne lub malarskie ( max 20)

W PORTFOLIO prosimy zamieścić również syntetyczny list motywacyjny – czyli pisemne, autorskie uzasadnienie wyboru kierunku i przedstawienie indywidualnych zainteresowań.

Prace do PORTFOLIO najlepiej przygotować w następujących parametrach technicznych:

 • fotografie – RGB, jpg, 2000 pikseli na dłuższy bok;
 • filmy wideo – format mp4 / kodek h.264
 • Wielkość pojedynczego pliku przesyłanego drogą internetową max. 5 MB.
  W przypadku większych plików można udostępnić w PORTFOLIO adres/link do filmów umieszczonych w internecie.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów.
Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.


TERMIN EGZAMINÓW ON-LINE: 15-16 lipca 2021

Czesne za studia:
I rok - wpłata jednorazowa, roczna: 5700 zł
II rok - wpłata semestralna: 2900 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5600 zł
III rok - wpłata semestralna: 2800 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5400 zł

Informacja pod telefonem: 71 34 380 31 wew. 215

Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) »