Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - studia I stopnia

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

Niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) - 3 letnie, zaoczne
 w zakresie
FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW na kierunku SZTUKA MEDIÓW

Studia kształcą absolwenta przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z kreowaniem i użytkowym wykorzystaniem obrazu fotograficznego i pracy w obszarze multimediów. Absolwent uzyskuje: umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu wideo oraz animacji, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego oraz ruchomego w produktach edytorskich i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata na kierunku sztuka mediów.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje tytuł zawodowy: licencjat. Studia realizowane są w systemie zaocznym – zajęcia w dniach weekendowych (piątek godz. popołudniowe, sobota, niedziela – w cyklu dwutygodniowym) w/g siatki godzin i planu organizacji zajęć.

Uwaga! Na studiach prowadzony jest lektorat z jęz. angielskiego od poziomu średnio zaawansowanego.

Liczba miejsc na I rok studiów: 24

Uwaga! Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 13 osób

Rejestracja elektroniczna

Składanie dokumentów  – listownie lub mailowo

adres:

  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Pl. Polski 3/4,  z dopiskiem - studia niestacjonarne FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA.

mail:

  • ada@asp.wroc.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wydrukowany kwestionariusz z systemu on-line z załączonym zdjęciem w formie elektronicznej
- ksero poświadczone świadectwa dojrzałościlub odpis
- kserokopię dowodu osobistego(w powiększeniu)
- uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł.

Nr konta: ING BS O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594 z dopiskiem Fotografia i Multimedia


ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

  • Egzamin jest jednoetapowy i ma charakter merytorycznej oceny przygotowanego przez kandydata PORTFOLIO (w formie elektronicznej) przez komisję egzaminacyjną – w formie zdalnej.
  • Prace plastyczne (PORTFOLIO) – wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny – powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

W przedstawionym PORTFOLIO oczekiwane są prace z zakresu:

  • fotografii ( minimum 20, max 40 ), multimediów (np. wideo, animacje, koncepty gier, strony internetowe – max. 10 minut prezentacji) oraz prace rysunkowe, gra-ficzne lub malarskie ( max 20). Można również dołączyć wybrane adresy własnej aktywności w tych obszarach na platformach internetowych (instagram, youtube, vimeo, www itp.)  W PORTFOLIO prosimy zamieścić również
  • syntetyczny list motywacyjny – czyli pisemne, autorskie uzasadnienie wyboru kierunku i przedstawienie indywidual-nych zainteresowań.

Prace do PORTFOLIO najlepiej przygotować w następujących parametrach technicznych:

  • fotografie – RGB, jpg, 2000 pikseli na dłuższy bok;
  • filmy wideo – format mp4 / kodek h.264

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów.
Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.


TERMIN EGZAMINÓW ON-LINE 2020

licencjat - nabór dodatkowy: egzamin wstępny w dniu 23.09.2020 r.  (termin elektronicznej rekrutacji do dnia 22.09.2020, do godz.10)


Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021 wynosi 150 zł.

Nr konta:ING BS O/Wrocław
93105015751000000502696594 z dopiskiem Fotografia i Multimedia

Czesne:
I rok - wpłata jednorazowa, roczna: 5700 zł
II rok - wpłata semestralna: 2900 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5600 zł
III rok - wpłata semestralna: 2800 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5400 zł

Informacja pod telefonem: 71 34 380 31 wew. 215

Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) »