Malarstwo - studia dwustopniowe (I i II stopnia)

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA:

Na studia zaoczne II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku malarstwo lub kierunków pokrewnych na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku. Nie obowiązuje limit wieku.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 21 maja on-line

TERMIN PRZEGLĄDU REKRUTACYJNEGO 7 LIPCA 2018 GODZINA 12.00

dziekanat Wydz.MiRz pok.116-M

(należy również rejestrować się elektronicznie poprzez system rekrutacji on-linel)) 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz (wydruk z rekrutacji on-line),
  • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
  • 2 fotografie kolorowe (35 x 45 mm) , 1 zdjęcie w postaci elektronicznej CD opisane(nazwa uczelni_imię_nazwisko_pesel.jpg np.:asp_jan_kowalski_12345678910.jpg),
  • ksero z dowodu osobistego,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100,- zł)

Opłaty można uiszczać na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93105015751000000502696594

z dopiskiem opłata rekrutacyjna MALARSTWO II stopnień ZAOCZNE


KWALIFIKACJA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA:

Na studia zaoczne I stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku oraz ich omówienia. Nie obowiązuje limit wieku.

Zapraszamy na studia w roku akademickim 2018/2019

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  - do 5 lipca 2018 (on line)
dziekanat Wydz.MiRz pok.116-M

TERMIN PRZEGLĄDU REKRUTACYJNEGO 7 LIPCA 2018 GODZINA 12.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz (wydruk z rekrutacji on-line),
  • świadectwo dojrzałości,
  • 2 fotografie kolorowe (35 x 45 mm) , 1 zdjęcie w postaci elektronicznej CD opisane (nazwa uczelni_imię_nazwisko_pesel.jpg np. asp_jan_kowalski_12345678910.jpg),
  • ksero z dowodu osobistego,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100,- zł)

Opłaty można uiszczać na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93105015751000000502696594

z dopiskiem opłata rekrutacyjna MALARSTWO ZAOCZNE


Załączniki