Malarstwo - studia dwustopniowe (I i II stopnia)

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA:

Na studia zaoczne II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku malarstwo lub kierunków pokrewnych na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku. Nie obowiązuje limit wieku.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  rekrutacja on line do 5 lipca 23.45

TERMIN PRZEGLĄDU REKRUTACYJNEGO 7 LIPCA 2018 GODZINA 12.00

należy przygotować przekrój prac z zakresu malarstwa i rysunku

 • Od 20 do 60 prac rysunkowych i malarskich (z większą częścią dzieł malarskich)
 • RYSUNEK: studium postaci, szybkie szkice (kroczki)
 • MALARSTWO prace nieoprawione, twórczość własna (portrety, pejzaże, abstrakcje, martwa natura)
 • medialne fotomontaże

REJESTRACJA PRZEZ SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY: składane w dziekanacie Wydziału Malarstwa i Rzeźby pok 116M lub w pokoju 106M

 • kwestionariusz (wydruk z rekrutacji on-line),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
 • 2 fotografie kolorowe (35 x 45 mm) , 1 zdjęcie w postaci elektronicznej CD opisane(nazwa uczelni_imię_nazwisko_pesel.jpg np.:asp_jan_kowalski_12345678910.jpg),
 • ksero z dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100,- zł)

Opłaty należy uiszczać na konto ( w systemie elektronicznej rekrutacji znajduje się wygenerowany przelew):

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93105015751000000502696594

z dopiskiem opłata rekrutacyjna MALARSTWO II stopnień ZAOCZNE


KWALIFIKACJA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA:

Na studia zaoczne I stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku oraz ich omówienia. Nie obowiązuje limit wieku.

Zapraszamy na studia w roku akademickim 2018/2019

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  - do 5 lipca 2018 23.45 (on line)

TERMIN PRZEGLĄDU REKRUTACYJNEGO 7 LIPCA 2018 GODZINA 12.00

należy przygotować przekrój prac z zakresu malarstwa i rysunku

 • Od 20 do 60 prac rysunkowych i malarskich (z większą częścią dzieł malarskich)
 • RYSUNEK: studium postaci, szybkie szkice (kroczki)
 • MALARSTWO prace nieoprawione, twórczość własna (portrety, pejzaże, abstrakcje, martwa natura)
 • medialne fotomontaże

WYMAGANE DOKUMENTY: składane w dziekanacie Wydziału Malarstwa i Rzeźby pok 116M lub w pokoju 106M

 • kwestionariusz (wydruk z rekrutacji on-line),
 • świadectwo dojrzałości,
 • 2 fotografie kolorowe (35 x 45 mm) , 1 zdjęcie w postaci elektronicznej CD opisane (nazwa uczelni_imię_nazwisko_pesel.jpg np. asp_jan_kowalski_12345678910.jpg),
 • ksero z dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100,- zł)

Opłaty należy uiszczać na konto ( w systemie elektronicznej rekrutacji znajduje się wygenerowany przelew):

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93105015751000000502696594

z dopiskiem opłata rekrutacyjna MALARSTWO ZAOCZNE