MALARSTWO - studia dwustopniowe - studia I stopnia - studia II stopnia

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA:

Na studia zaoczne I stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku oraz ich omówienia. Nie obowiązuje limit wieku.

Zapraszamy na studia w roku akademickim 2019/2020

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE:  16 maja 2019 do 4 lipca 2019

TERMIN PRZEGLĄDU REKRUTACYJNEGO  6 lipieca 2019

należy przygotować przekrój prac z zakresu malarstwa i rysunku

 • Od 20 do 60 prac rysunkowych i malarskich (z większą częścią dzieł malarskich)
 • RYSUNEK: studium postaci, szybkie szkice (kroczki)
 • MALARSTWO prace nieoprawione, twórczość własna (portrety, pejzaże, abstrakcje, martwa natura)
 • medialne fotomontaże

WYMAGANE DOKUMENTY: składane w dziekanacie Wydziału Malarstwa i Rzeźby pok 116M lub w pokoju 106M

 • kwestionariusz (wydruk z rekrutacji on-line), wraz z załączonym w systemie zdjęciem
 • świadectwo dojrzałości - ksero poświadczone lub odpis
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (150,- zł)

Opłaty należy uiszczać na konto ( w systemie elektronicznej rekrutacji znajduje się wygenerowany przelew):

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem opłata rekrutacyjna MALARSTWO I stopnień NIESTACJONARNE


KWALIFIKACJA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA:

Na studia zaoczne II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku malarstwo lub kierunków pokrewnych na podstawie przeglądu prac z zakresu malarstwa i rysunku. Nie obowiązuje limit wieku.

TERMIN REJESTRACJI ON LINE:  rekrutacja on line 16 maja 2019 do 4 lipca 2019r.

TERMIN PRZEGLĄDU REKRUTACYJNEGO 6 lipca 2019

należy przygotować przekrój prac z zakresu malarstwa i rysunku

 • Od 20 do 60 prac rysunkowych i malarskich (z większą częścią dzieł malarskich)
 • RYSUNEK: studium postaci, szybkie szkice (kroczki)
 • MALARSTWO prace nieoprawione, twórczość własna (portrety, pejzaże, abstrakcje, martwa natura)
 • medialne fotomontaże

WYMAGANE DOKUMENTY: składane w dziekanacie Wydziału Malarstwa i Rzeźby pok 116M 

 • kwestionariusz (wydruk z rekrutacji on-line), wraz z załączonym w systemie zdjeciem
 • kopia dyplomu ukończenia studiów minimum I stopnia,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (150,- zł)

Opłaty należy uiszczać na konto ( w systemie elektronicznej rekrutacji znajduje się wygenerowany przelew):

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem opłata rekrutacyjna MALARSTWO II stopnień NIESTACJONARNE