Zakład Historii Sztuki i Filozofii

Wykłady, ćwiczenia, seminaria i konwersatoria ilustrowane odwiedzaniem zbiorów muzealnych, ważnych miejsc (zabytki, instytucje artystyczne), reprodukcjami, przeźroczami i filmami oraz uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i tworzenie komentarza do tych wydarzeń - to główne formy kształcenia od I do V roku studiów prowadzone przez nasz Zakład. Podstawowy kurs historii sztuki obejmuje poszczególne kultury i cywilizacje od paleolitu po najnowsze zjawiska kultury artystycznej. Historia filozofii zaznajamia studentów z tradycyjnymi zagadnieniami i dyscyplinami filozoficznymi (od Greków do filozofii dwudziestowiecznej). Teoria i historia kultury ukazuje szerszy kontekst antropologiczny i związki sztuki z najważniejszymi ideami estetyki i tendencjami rozwojowymi różnych epok.