Katarzyna Kujawska-Murphy

ad. Katarzyna Kujawska-Murphy z Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Kontakt: k-kujawska@wp.pl

Dnia 8 grudnia 2011 r. Rada Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu podjęła większością głosów uchwałę o nadaniu ad. Katarzynie Kujawskiej-Murphy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie sztuk pięknych. (Przewód został wszczęty 12 maja 2010 r. przez Radę Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu )

Recenzenci: prof. Zygmunt Rafał Strent, ASP w Warszawie
                    prof. Stanisław Rodziński, ASP w Krakowie
                    prof. Grzegorz Sztabiński, ASP w Łodzi
                   dr hab. Wojciech Łazarczyk, UA w Poznaniu

Załączniki