Wydział Malarstwa i Rzeźby

Dziekan: prof. nadzw. Wojciech Pukocz
Prodziekan: dr Anita Wincencjusz - Patyna

Wydział Malarstwa i Rzeźby prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • Studia stacjonarne na kierunku Malarstwo w ramach jednolitych, 5-letnich  studiów magisterskich;
 • Studia stacjonarne na kierunku Rzeźba w ramach jednolitych, 5-letnich  studiów magisterskich;
 • Studia stacjonarne na kierunku Mediacja Sztuki w ramach studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia;
 • Studia niestacjonarne na kierunku Malarstwo prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia;
 • Studia podyplomowe na kierunku Malarstwo, 2 letnie;
 • Studia podyplomowe na kierunku Mediacja Sztuki Współczesnej, 1,5 roku

Wydział Malarstwa i Rzeźby kształci studentów w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby i mediacji sztuki. Studia w obrębie grupy głównych przedmiotów kierunkowych, poparte wiedzą nabytą w Zakładzie Historii Sztuki i Filozofii, Zakładzie Języków Obcych i licznych pracowniach wolnego wyboru, zapewniają wszechstronne przygotowanie młodego adepta sztuki do przyszłej indywidualnej pracy twórczej i zawodowej.

Wydział reprezentowany jest przez katedry:

 • Katedra Malarstwa;
 • Katedra Rysunku;
 • Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów;
 • Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych;
 • Katedra Technik Rzeźbiarskich;
 • Katedra Mediacji Sztuki

Program dydaktyczny w Katedrze Malarstwa prowadzony jest w dwunastu pracowniach, zaś w Katedrze Rysunku w jedynastu pracowniach. Pracownia Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej oraz Pracownia Multimediów opiera swój program na problematyce integracji działań malarskich i interdyscyplinarnych kreacji plastycznych. Pracownia Technik i Technologii Malarstwa wraz z laboratoriami umożliwiają studentom realizację własnych koncepcji malarskich w wybranej technice. Pracownia Mediów Elektronicznych jest uzupełnieniem klasycznego warsztatu o nowe media w kreacji artystycznej.

Trzon Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych stanowi osiem pracowni rzeźby, w tym pięć dyplomujących. Wszelkie realizacje rzeźbiarskie zapewnia funkcjonowanie Katedry Technik Rzeźbiarskich, skupiającej warsztaty: odlewniczy, kamieniarski, technologii i technik ceramicznych w rzeźbie oraz sztukatornię. Pracownie: Intermediów, Fotografii i Technik Informacyjnych prowadzą interdyscyplinarny program dydaktyczny skupiający się na problematyce komunikacji oraz intermedialnych działaniach twórczych w strukturach przestrzennych.
Katedra posiada również Pracownie Wizualizacji Projektowania i Organizacji Przestrzeni.

Katedra Mediacji Sztuki kształci studentów w trybie dwu-stopniowym. W program kształcenia ujęte są przedmioty kierunkowe do których należą: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia oraz kształcenie w zakresie historii sztuki, antroposfery i ikonosfery, percepcji wizualnej i twórczości artystycznej, upowszechniania, animacji i promocji kultury wizualnej. Niezwykle ważny element kształcenia stanowi współpraca z wybitnymi artystami, krytykami, galerami, instytucjami kultury, dzięki którym student wnika w żywą tkankę sztuki i zdobywa umiejętność pośredniczenia w jej społecznym odbiorze.

Na Wydziale Malarstwa i Rzeźby utworzono II stopniowe Studia Niestacjonarne Malarstwa funkcjonujące na zasadzie odpłatności. Oferta edukacyjna skierowana jest w pierwszej kolejności do kandydatów, którzy zdali konkursowy egzamin wstępny na studia do dowolnej Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, ale z powodu dalszej lokaty nie zostali przyjęci na studia dzienne. O przyjęcie mogą się starać kandydaci, którzy spełniają kryteria niezbędne do podjęcia studiów w ASP - w tym przypadku o przyjęciach decyduje specjalna Komisja Kwalifikacyjna.

Dziekanat Wydziału Malarstwa i Rzeźby

mgr Marta Bartczak ( urlop macierzyński)

mgr Agnieszka Zdybel - Zawadzka

tel: (71) 343 80 31 wew. 221

e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl 

Godziny otwarcia dla studentów:
Poniedziałek 11.00 - 14.00
Wtorek 11.00 - 14.00
Środa NIECZYNNY
Czwartek 11.00 - 14.00
Piątek 11.00 - 14.00

Załączniki