Wydział Malarstwa

Dziekan: dr hab. Marta Borgosz
Prodziekan: dr hab. Jacek Jarczewski

KIEROWNIK KATEDRY MALARSTWA – dr Sonia Ruciak
KIEROWNIK KATEDRY RYSUNKU – dr hab. Przemysław Pintal
KIEROWNIK KATEDRY MALARSTWA ARCHITEKTONICZNEGO I MULTIMEDIÓW- mgr Karol Babicz

Wydział Malarstwa prowadzi kształcenie na kierunku Malarstwo w ramach, którego oferuje:

Studia stacjonarne:

  • studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia niestacjonarne:

  • studia pierwszego stopnia (4-letnie)
  • studia drugiego stopnia (1,5-roczne)

Studia podyplomowe

  • Malarstwo (2-letnie)
  • Malarstwo w obszarze nowych mediów (2-letnie)

Wydział Malarstwa edukuje studentów głównie w zakresie szeroko rozumianego malarstwa i rysunku. Studia w obrębie grupy przedmiotów kierunkowych, poparte wiedzą nabytą w Zakładzie Historii Sztuki i Filozofii, Zakładzie Języków Obcych i licznych pracowniach wolnego wyboru, zapewniają wszechstronne przygotowanie młodego adepta sztuki do przyszłej indywidualnej pracy twórczej i zawodowej, wykraczając poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego i jednocześnie pozwalając na formułowanie wypowiedzi artystycznych także w innych technikach plastycznych.

Wydział reprezentowany jest przez katedry:

  • Katedra Malarstwa
  • Katedra Rysunku
  • Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów

Program dydaktyczny w Katedrze Malarstwa prowadzony jest w dwunastu pracowniach, podobnie jak w Katedrze Rysunku. Pracownie Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej oraz Pracownia Multimediów opierają swój program na problematyce integracji działań malarskich i interdyscyplinarnych kreacji plastycznych. Pracownie Technik i Technologii Malarstwa wraz z laboratoriami umożliwiają studentom realizację własnych koncepcji malarskich w wybranych technikach. Pracownia Mediów Elektronicznych jest uzupełnieniem klasycznego warsztatu o nowe media w kreacji artystycznej.


Dziekanat Wydziału Malarstwa


tel: +48 71 343 80 31, wew. 221
mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl
Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
Pokój 116M.

Godziny otwarcia dla studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek | 11.00 – 14.00,
środa | nieczynne

Załączniki