ZASADY FINANSOWANIA W PROGRAMIE ERASMUS 2017/2018

Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia w Programie Erasmus+ w roku ak. 2017/2018


Student wyjeżdżający na studia otrzymuje grant, który umożliwia mu pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem oraz pobytem zagranicą.  W zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia partnerska:
I grupa: 500 euro/mc (Dania, Austria, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);
II grupa: 400 euro/mc (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);
III grupa: 300 euro/mc (Bułgaria, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).


Zasady finansowania wyjazdów studentów/absolwentów na praktyki w Programie Erasmus+ w roku ak. 2017/2018
I grupa: 600 euro/mc (Dania, Austria, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);
II grupa: 550 euro/mc (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);
III grupa: 450 euro/mc (Bułgaria, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).


Zasady finansowania wyjazdów pracowników w Programie Erasmus+ w roku ak. 2017/2018

Pracownik otrzymuje grant na tzw. wsparcie indywidualne, które jest częściowym dofinansowaniem kosztów związanych z zakwaterowaniem oraz utrzymaniem podczas pobytu na uczelni partnerskiej oraz zryczałtowane dofinansowanie na podróż.
Dzienne stawki wsparcia indywidualnego wg krajów (ustalone przez Agencję Narodową) wynoszą:


I grupa: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania: 130 euro/dzień
II grupa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy: 110 euro/dzień
III grupa: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja: 100 euro/dzień
IV grupa: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia: 80 euro/dzień

Kwota dofinansowania na podróż zależy od odległości, którą uczestnik musi pokonać licząc z miejsca zamieszkania do miasta docelowego. Odległość naliczana jest zgodnie z kalkulatorem opracowanym przez Komisję Europejską http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
W przypadku odległości wynoszących:
- od 100 do 499 km: 180 EUR na uczestnika
- od 500 do 1 999 km: 275 EUR na uczestnika.
- od 2000 do 2 999 km: 360 EUR na uczestnika.
- od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na uczestnika.
- od 4000 do 7 999 km: 820 EUR na uczestnika.
-  8 000 km lub więcej: 1 100 EUR na uczestnika.
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
dr Beata Ludwiczak
Wrocław, 22.06.2017 r.