Smoleński Mikołaj

Mikołaj Smoleński
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Ceramiki