Jopkiewicz Joanna

Joanna Jopkiewicz
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Projektowania Graficznego