Jagiełło Katarzyna

dr Katarzyna Anna Jagiełło, ad.

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Architektury Wnętrz
I Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz


k.jagiello@asp.wroc.pl

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom zrealizowała w 2010 roku na Wydziale Katedry Architektury Wnętrz i Wzornictwa, w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz I pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wołowskiego. W tym samym roku została zatrudniona w macierzystej pracowni na stanowisku asystenta. W 2016 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Przestrzenie empatii - nowe idee rozwiązań wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”.

Autorka i współautorka projektów stałych i czasowych wystaw edukacyjnych oraz muzealnych dla wielu prestiżowych obiektów: Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ośrodka Kultury Morskiej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Zamku Książ w Wałbrzychu, Humanitarium – Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu, Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Naturum - Stawy Milickie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Ogrodu Zoologicznym we Wrocławiu, Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.

Członek grupy projektowej OM-Lab ( omlab.weebly.com ) złożonej z projektantów różnych specjalności artystycznych i technicznych. Głównym celem grupy jest tworzenie obiektów multimedialnych, wystaw, eventów, instalacji scenograficznych.

Laureatka nagród i wyróżnień, m. in.:

2010 r. - Wyróżnienie Rektora oraz Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa za pracę dyplomową - „Adaptacja Zespołu pałacowo-parkowego w Rusinowie na obiekt hotelarsko-jeździecki”;

2013 r. - Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013;

2014 r. - Wyróżnienie II stopnia w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, współautor: Aleksandra Gajzler;

2014 r. - Laureat konkursu na stypendium dla młodych wybitnych naukowców przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2015 r. - Laureat XII edycji programu stypendialnego „Młoda Polska” przyznanym przez Narodowe Centrum Kultury;

2015 r. - I nagroda w konkursie na „Projekt instalacji przestrzennej, która będzie stanowiła zagospodarowanie ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego z Rychtalską we Wrocławiu”. Organizator: Vantage Development;

2016 r. - II nagroda w Konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Regionalne w Jarocinie;

2016 r. - II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji czasowej pn. „Solidarność Norwesko-Polska” Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, współautor: Aleksandra Gajzler.

Uprawiane dyscypliny artystyczne: projektowanie wnętrz użyteczności publicznej oraz prywatnych, projektowanie przestrzeni wystawienniczych,  przedmiotów użytkowych, mebli, obiektów multimedialnych, a także projektowanie grafiki użytkowej.

e-mail: katarzyna.jagiello@interia.pl
tel.: 609 410 415