Krajewski Piotr

Piotr Krajewski

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Mediacji Sztuki

Kurator i krytyk, ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się problemami sztuki współczesnej i nowych mediów. Jest współzałożycielem i dyrektorem artystycznym Biennale Sztuki Mediów WRO (od 1989) i głównym kuratorem Centrum Sztuki WRO. Jako kurator zrealizował wiele wystaw w Polsce i za granicą, m.in w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Akademie der Künste w Berlinie, Zentrum für Medientechnologie w Karlsruhe, Kunsthalle Wien. Jest autorem licznych artykułów i publikacji książkowych, które ukazały się w Polsce, Niemczech, USA, Japonii. Był jurorem licznych festiwali i konkursów m.in. Kurzfilmtage Oberhausen, Transmediale Berlin, Video and New Cinema w Splicie. W roku 1994 wprowadził przedmiot Sztuka Nowych Mediów do programu studiów w Katedrze Kulturoznawstwa UWr, który następnie prowadził do roku 2007. Od roku 2006 prowadzi zajęcia Problematyka Nowych Mediów w Katedrze Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jest starszym wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu gdzie od roku 2012 prowadzi zajęcia z Języka Nowych Mediów, Problematyki Współczesnej Sztuki oraz Projekty Kuratorskie. Wykłada gościnnie w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach poświęconych problemom sztuki, strategiom kuratorskim i współczesnej kreatywności kulturowej.

Jako ekspert doradza Komisji Europejskiej oraz Japońskiej Agencji Kulturalnej. W latach 2005-2007 był członkiem rady programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a w okresie 2007-2009 szefem zespołu programowego Muzeum Współczesnego we Wrocławiu. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Dolnośląskiej Zachęty, a także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Mieszka we Wrocławiu.

Piotr Krajewski