Malarstwo

WYDZIAŁ MALARSTWA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

Rekrutacja 2021/2022 zakończona!


Na Studia Podyplomowe przyjmowani są absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich, niezależnie od kierunku ukończonych studiów.

 • nie obowiązuje limit wieku
 • nie jest wymagane wykształcenia plastyczne. 

Determinacja i chęć zaangażowania się w studia jest podstawowym warunkiem samodoskonalenia. 

Program Studiów Podyplomowych z kierunku Malarstwo przygotowany specjalnie przez prowadzących ma charakter oryginalny i autorski. Jego zadaniem jest wprowadzenie, rozwijanie i doskonalenie  historycznych i współczesnych  możliwości realizacyjnych malarstwa. Pozwala zapoznać się słuchaczom i opanować podstawowe techniki malarskie. Poznać materiały wykorzystywane w twórczości. Szkieletem programu są zagadnienia z podstaw „kuchni malarskiej”

Kierownik studiów: dr Michał Sikorski


Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów 
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł

Dokumenty:

 • kwestionariusz,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero z dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (35 x 45 mm)

DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 • bezpośrednio w dziekanacie (NIE MUSI TO BYĆ KANDYDAT) w pok 106M  pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00 
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ 
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ NA ADRES; m.szumiejko@asp.wroc.pl 

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele


Koszt kształcenia:

2.000,- zł /semestr (I rata - 500,- zł płatne przy wpisie)

na konto ING BS S.A. O/Wroclaw  93105015751000000502696594

Dodatkowe opłaty za wystawiane dokumenty :

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  - 30,-

Kontakt

tel 71 34-380-31 wew 303

mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Plac Polski 3/4, pok. 106-M


W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres eka@asp.wroc.pl 

KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 343803171 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA


PROGRAM STUDIÓW (w załączniku)

Załączniki