Malarstwo w obszarze nowych mediów

Rekrutacja na 2021/2022 - REKRUTACJA ZAWIESZONA

Wydział Malarstwa  Akademii Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu


Studia podyplomowe na kierunku Malarstwo w obszarze nowych mediów powstały z myślą o kandydatach, którzy chcą poznać dostępne narzędzia i doskonalić swoje umiejętności związane z szeroko definiowanym malarstwem, które budowane jest przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Naszym celem jest stworzenie słuchaczom przestrzeni do swobodnej, kreatywnej działalności artystycznej,  równocześnie umożliwić poznanie współczesnych środków wypowiedzi.

Podstawowym założeniem programu, jest realizacja cyklu zajęć tematycznych, opracowywanych równocześnie na wszystkich zajęciach, uwzględniając ich specyfikę. 

Doskonałe wyposażenie techniczno - technologiczne Pracowni Mediów Elektronicznych oraz Multimediów umiejscowione w Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności  umożliwi realizację programu na wysokim poziome technicznym. 

Współcześnie definiowany warsztat artysty, to narzędzia, które wykraczają poza tradycyjny arsenał środków. Zapraszamy do poznania nowych możliwości budowania obrazu malarskiego!

 UWAGA:

 • LIMIT MIEJSC - 10 osób
 • KIERUNEK ADRESOWANY DO ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH  bez względu na ukończony kierunek
 • KIERUNEK ADRESOWANY DO STUDENTÓW I SŁUCHACZY kierunku malarstwo.
 • KIERUNEK ADRESOWANY DO ARTYSTÓW 
 • NIE OBOWIAZUJE LIMIT WIEKU

Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów 
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł (z dopiskiem kierunku)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (W ZAŁĄCZENIU)
 • kopia dyplomu
 • 2 fotografie
 • potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500,- zl 

DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 • bezpośrednio (NIE MUSI TO BYĆ KANDYDAT) pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ  Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław pok 106M
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ  m.szumiejko@asp.wroc.pl

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2019r. wg terminarza zjazdów co 2 tygodnie


Koszt kształcenia

2.450,- zł semestr 4.900 zł rocznie (pierwsza rata w kwocie 500,- zł płatna przy wpisie)

na konto ING BS S.A. O/Wroclaw  93105015751000000502696594

Termin składania dokumentów od 1 czerwca 2019r do wyczerpania limitu 10 miejsc


Kontakt tel 71 34-380-31 wew 303

mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Plac Polski 3/4, pok. 106-M


W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres : eka@asp.wroc.pl 

KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 343803171 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA

Program studiów w załączniku

Załączniki