Malarstwo w obszarze nowych mediów

Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu

Studia podyplomowe są skierowane do osób posiadajacych wyższe wykształcenia ( I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) o dowolnym profilu potwierdzone dyplomem ukończenia studiów

UWAGA:

 • NIE JEST WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE PLASTYCZNE
 • NIE OBOWIAZUJE LIMIT WIEKU

Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów 
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł (z dopiskiem kierunku)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (W ZAŁĄCZENIU)
 • kopia dyplomu
 • 2 fotografie
 • ksero z dowodu osobistego
 • potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500,- zl (do dnia 20.09.2016 r.)

DOKUMENTY MOŻNA PRZYNIEŚĆ:

 • bezpośrednio do dziekanatu (NIE MUSI TO BYĆ KANDYDAT) w pok 116M  lub pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ 
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ NA ADRES;  m.szumiejko@asp.wroc.pl

Po zakwalifikowaniu na I rok studiów wniesiona opłata I raty czesnego nie podlega zwrotowi

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele (225 godz. rok)

Koszt kształcenia:
2000,- zł semestr (pierwsza rata w kwocie 500,- zł płatna przy wpisie)

na konto ING BS S.A. O/Wroclaw  93105015751000000502696594

Dodatkowe opłaty za wystawiane dokumenty :

 • indeks  - 4,- 
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  - 30,- 

DZIEKANAT  CZYNNY JEST:

 • ŚRODA godz 11.00 - 13.00
 • CZWARTEK godz 12.00 - 14.00
 • PIĄTEK godz. 12.00 - 14.00
 • SOBOTA godz. 11.00 - 15.00 ( tylko w dniach zajęć)

W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres : eka@asp.wroc.pl 

KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 343803171 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA

Program studiów w załączniku

Załączniki