Janik Aleksandra

prof. Aleksandra Janik

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej


ajanik@asp.wroc.pl

Aleksandra Janik